PST avblåser trusselberedskapen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) nedjusterer trusselsituasjonen til samme nivå som før beredskapen ble skjerpet sist torsdag.

Publisert Publisert

NEDJUSTERER: Justisminister Anders Anundsen og PST-sjef Benedicte Bjørnland under en tidligere pressekonferanse om terrortrusselen. Torsdag møter de to sammen med politidirektøren pressen igjen. Foto: SCANPIX

  • NTB

Det skriver Salten politidistrikt i en pressemelding torsdag.

Justis— og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) har sammen med PST og Politidirektoratet innkalt til en pressekonferanse om trusselsituasjonen torsdag klokka 18.

NEDJUSTERER: Justisminister Anders Anundsen og PST-sjef Benedicte Bjørnland under en tidligere pressekonferanse om terrortrusselen. Torsdag møter de to sammen med politidirektøren pressen igjen. Foto: SCANPIX

Politidirektoratet har beordret Salten politidistrikt til å avvikle den styrkede beredskapen i distriktet. Det innebærer at politiet ikke lenger skal bære våpen, og at grensekontrollen skal normaliseres.Så sent som onsdag ble situasjonen betegnet som «alvorlig og uavklart» — en uendret vurdering fra dagen før.

Da PST slo alarm i forrige uke, skjedde det på bakgrunn av opplysninger om at det forelå en konkret og tidsavgrenset terrortrussel mot Norge. Trusselen stammet ifølge VG fra en gruppe ekstremister som hadde reist fra Syria.

Politiets tilstedeværelse på offentlige knutepunkter, slik som flyplasser, havner og jernbanestasjoner, vil nå bli trappet ned til normalt nivå, ifølge Salten politidistrikt. Det er foreløpig ukjent om normaliseringen vil gjelde også i andre politidistrikter.

Publisert