Snart går alarmen i Norge

Om kort tid vil de første tilfeller av fugleinfluensa bli påvist i Norge. Viruset kan være her allerede, mener eksperter.

Publisert Publisert

LISE MERETE OLAUSSEN

EINAR HAAKAAS

BERIT KVALHEIM

RAGNHILD HOV

EYSTEIN RØSSUM

Mattilsynet erkjenner at det kun er et spørsmål om tid før fugleinfluensaen når Norge. Eksperter mener viruset allerede kan være her.

— Situasjonen er alvorlig, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.

Topp beredskap

— Det er relativt sannsynlig at vi får et utbrudd av fugleinfluensa i løpet av våren. Vi regner med at vi skal klare å stanse dette, før det sprer seg videre til fjærfe, men det er høy risiko for villfugl i Norge, sier Stein Ivar Ormsettrø, direktør for helse og hygiene i Mattilsynet.

Flere døde fugler var i går kveld på vei til instituttet for å bli kontrollert for fugleinfluensa.

Første trinn

Allerede nå er første trinn i kriseberedskapsplanen mot fugleinfluensa igangsatt. Den innebærer at alle fjærfe i syv risikofylker skal holdes innendørs, og at alle døde fugler skal sjekkes av Veterinærinstituttet. Etter flere møter i går ble fagfolk fra Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet enig om de neste to trinnene i kriseplanen.

Trinn 2

Smittet villfugl blir oppdaget. Det etableres en sone rundt der den smittede fuglen er funnet med en radius på tre kilometer. Innenfor denne sonen skal man skyte ned og fjerne all fugl, så langt det er mulig. Eventuelle fjærfebesetninger på gårder i denne sonen vil også bli underlagt streng helseovervåking. Det settes ekstra krav til behandling av produkter fra disse gårdene. I tillegg blir det kontroll med all trafikk inn i sonen, både personer og dyretransport.

— Dette regner vi med skal hindre at vi må sette i gang neste trinn av planen, sier Ormsettrø.

Trinn 3

Smitte i fjærfebesetning. Alle dyrene på den aktuelle gården slaktes ned. Det blir opprettet en sone på tre kilometer radius rundt den gården. Alt av fjærfe i denne sonen skal gjennom nøye helseovervåking, og det blir streng kontroll med transport ut og inn av sonen.

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen understreker at myndighetene er forberedt.

— At denne situasjonen skulle oppstå, har ligget i kortene lenge. Nå er smitten registrert rett utenfor grensene våre, tidligere enn ventet, sier Riis-Johansen.

Kommer uansett

  • Smitten er trolig her allerede, og den kan ha vært her lenge uten at den er oppdaget, sier fugleekspert Ottar Folkestad, tidligere leder av Norsk Ornitologisk Forening.

Biolog Vidar Bakken utelukker heller ikke at smitten allerede har nådd Norge. Ekspertene mener det uansett er snakk om uker før smitten kommer med trekkfugler fra blant annet Østersjøen.

— Smitten kommer uansett. Det er høy risiko for at den kommer om kort tid, sier fugleekspert Arne Follestad. Sammen med Vidar Bakken sitter han i en ekspertgruppe for smitte av fugleinfluensa.

Svane testet

Områdene rundt Oslofjorden, Rogaland og Trondheim er mest utsatt for smitte.

Allerede i går ble en svane testet hos Veterinærinstituttet uten at smitten ble funnet.

— Det tar bare seks timer fra man har testet en fugl til man vet om den har fugleinfluensa. Det er viktig å få testet fugl fort for å få hindret at smitte sprer seg videre, sier Roar Gudding, administrerende direktør, Veterinærinstituttet.

Folkehelseinstituttet mener at folk har liten grunn til frykt.

— De eneste som har grunn til å være redd, er kyllinger, sier Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Publisert

Foto: FRED IVAR U. KLEMETSEN