«Offentlig statistikk viser at antall tvangsekteskap i Norge øker kraftig»

SPØRRETIME: I Stortingets muntlige spørretime onsdag hevdet Siv Jensen (FrP) at antallet tvangsekteskap i Norge ifølge offentlig statistikk øker kraftig. Foto: MORTEN HOLM/SCANPIX
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

I Stortingets muntlige spørretime spurte Frp-leder Siv Jensen barne-, likestillings— og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) om hvordan Lysbakken kunne «påstå at Regjeringens politikk virker når offentlig statistikk viser at antall tvangsekteskap i Norge øker kraftig».

Jensen sa også at «antallet tvangsekteskap øker eksplosivt under den rød-grønne regjeringen».

Viser til NRK

Da vi ba Frp dokumentere påstanden, viste kommunikasjonssjef Fredrik Färber til et innslag på NRK:

— Siv Jensen viste til tallene som NRK Dagsrevyen presenterte tirsdag, der det fremgår at antall rapporterte saker om tvangsekteskap er økt fra 170 tilfeller i 2008 til 440 i 2009, skriver Färber i en e-post til faktasjekk.no

I innslaget på NRK tirsdag 19. januar sier studioanker Jarle Roheim Håkonsen at «tallet på tvangsekteskapssaker er mer enn fordoblet på ett år».

I selve reportasjen, som er laget av Fredrik Solvang, forteller journalisten at regjeringen har iverksatt 40 tiltak mot tvangsekteskap: «Likevel har antall saker økt fra 170 til 440 på ett år».

Senere i reportasjen sier NRK-journalisten: «Også Røde Kors og Selvhjelp for innvandrere og flyktninger bekrefter tendensen: Antallet tvangsekteskapssaker øker».

NRKs Fredrik Solvang presiserer overfor faktasjekk.no at kanalen omtalte antall tvangsekteskapssaker, ikke antall tvangsekteskap.

Halvt år vs. helt år

Hvem fører den offentlige statistikken over antall tvangsekteskap, som Siv Jensen viser til?

Arbeid mot tvangsekteskap hører inn under ansvarsområdet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

— Det totale antall tvangsekteskap er ukjent, og det finnes ingen statistikk over antall tvangsekteskap i Norge. Tvangsekteskap er forbudt ved lov i Norge, og det vil derfor være mørketall / forhold som holdes skjult, skriver kommunikasjonsrådgiver Alexandra R. Tufteland i IMDI til faktasjekk.no

— Det som imidlertid kan registreres, er antall personer som henvender seg til det offentlige hjelpeapparatet for hjelp mot tvangsekteskap, skriver Tufteland.

I juni 2008 startet IMDI opp et prosjekt med minoritets- og integreringsrådgivere.

Fra starten i juni 2008 til slutten av året fikk disse henvendelser om 170 saker. 14 av disse henvendelsene var meldinger om gjennomførte tvangsekteskap, og 63 handlet om frykt for tvangsekteskap. De andre 93 henvendelsene er kategorisert som «øvrige henvendelser».

I 2009 - det første året ordningen var i drift et helt år - steg antall saker til 438. Av disse var 25 meldinger om gjennomførte tvangsekteskap, og 129 om frykt for tvangsekteskap. De resterende 284 sakene var henvendelser om andre ting, først og fremst om «ekstrem kontroll» (122 saker).

Men tallene fra 2008 gjelder altså bare for et halvt år, mens 2009-tallene er for hele året.

Nedgang fra 2008 til 2009

IMDI har også en annen statistikk på henvendelser om tvangsekteskap.

I november 2004 etablerte Utlendingsdirektoratet, politiet og Røde Kors noe de kalte Kompetanseteamet. Siden 2007 har Kompetanseteamet vært et permanent, tverretatlig organ forankret i IMDI. Kompetanseteamet gir råd og hjelp til førstelinjetjenesten i saker som omhandler tvangsekteskap.

Kompetanseteamet registrerer kun saker de selv er involvert i, men har til gjengjeld statistikk for hele år helt tilbake til 2005. Tallene viser en jevn økning i antall henvendelser, fra 93 (2005) til 116 (2006), 177 (2007), 248 (2008) og 276 (2009).

For 2008 og 2009 har vi fått detaljerte tall over hva henvendelsene dreier seg om.

Disse tallene viser at 50 av 248 saker i 2008 gjaldt meldinger om gjennomførte tvangsekteskap. 91 saker handlet om frykt for tvangsekteskap. For 2009 er tilsvarende tall henholdsvis 46 og 73: Det har altså vært en nedgang fra 2008 til i fjor både i antallet meldinger om gjennomførte tvangsekteskap, og saker der det var frykt om tvangsekteskap, ifølge Kompetanseteamet.

Røde Kors: Svak økning

Røde Kors har en egen nødtelefon for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Lederen for telefontjenesten, Monica Berge, sier det er en økning i antall henvendelser om tvangsekteskap.

— I 2008 var det 62 personer som tok kontakt med oss som var tvangsgiftet. I 2009 var det 76, så det er en svak økning, sier Berge.

Tallene er fra Røde Kors' egen statistikk, men Berge vet at flere av de som tar kontakt med Røde Kors også dukker opp i IMDIs statistikker.

– Man har lykkes med å nå ut med informasjon om blant annet at kvinner og menn har samme rett til selv å velge ektefelle i Norge, sier Berge som forklaring på økningen.

Samtidig som Røde Kors fikk flere henvendelser om gjennomførte tvangsekteskap enn året før, gikk antallet henvendelser fra personer som fryktet de kunne komme til å bli tvangsgiftet ned.

— I 2008 var det 140 som tok kontakt fordi de opplevde en reel trussel om tvangsekteskap. I 2009 var tallet 119, sier Berge.

SEIF: Kan ikke si noe sikkert

Organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) har jobbet mot tvangsekteskap siden 1996. – Det er ingen forskning, tall eller statistikker som kan dokumentere at antallet tvangsekteskap har økt, sier Gerd Fleischer, leder i SEIF.

– Vi vet for lite og kan faktisk ikke si noe sikkert om det øker eller ikke, eller om det er forandringer i holdninger eller ikke, sier Fleischer.

Hun mener statistikkene og registreringene bare kan dokumentere at tilbudene om hjelp er blitt bedre kjent.

– Flere og flere ungdommer vet at det er hjelp å få, sier Fleischer.


Rate: Feil

Påstand: «Offentlig statistikk viser at antall tvangsekteskap i Norge øker kraftig»

Kilde for påstand: Siv Jensen i Stortingets spørretime 20. januar

Vår konklusjon: Det er mulig at antall tvangsekteskap har økt de siste årene, men det finnes ikke offentlig statistikk som dokumenterer dette, slik Siv Jensen hevder.For det første er det ikke holdbart å sammenligne IMDIs tall fra siste halvår i 2008 med hele fjoråret. Denne statistikken omfatter også henvendelser om andre forhold enn tvangsekteskap. For det andre kan man uansett ikke sette likhetstegn mellom antall registrerte henvendelser og antall faktisk inngåtte tvangsekteskap. At flere tar kontakt med offentlige myndigheter, betyr ikke nødvendigvis at flere tvangsgiftes. Dette kan like gjerne tolkes som et tegn på at kunnskapen om hjelpeapparatet har økt. Siv Jensens påstand er feil.

Vurdert av: Gard Steiro, nyhetsredaktør

Publisert: