«10.000 ufaglærte underviser i grunnskolen»

Lørdag 17. august inviterte Venstre til pressekonferanse om kunnskapspolitikk og la frem ti tiltak for en bedre skole. Leder Trine Skei Grande legger samme dag ut denne meldingen på Twitter:

«10.000 ufaglærte underviser i grunnskolen.»

Vi vil sjekke påstanden. Dermed spør vi Venstre hvor de har tallene fra. De er kjapt tilbake med en e-post, hvor de henviser til tall fra Kunnskapsdepartementet, som viser til tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Viser til ulike tall

Politisk rådgiver Pål V.M. Pettersen siterer fra et svar som Venstre fikk fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen 28. juni i år: «Andelen lærere med godkjent kompetanse har steget noe de siste tre årene, slik at andelen årsverk utført av lærere med godkjent kompetanse i 2012/13 var 96,4 prosent. De 3,6 prosentene uten godkjent kompetanse tilsvarer om lag 1 800 årsverk, mens vi vet at det er ca. 10.000 ikke-kvalifiserte lærere i grunnskolen.»

Her henviser tallene til to ulike systemer for å oppsummere ufaglærte i den norske skolen: SSBs Kostra-tall (Kommune-Stat— Rapportering) og Grunnskolens Informasjonssystemer (GSI).

Kostra sier at det finnes rundt 10.000 lærere uten godkjent utdanning. GSI sier at 1816 årsverk gjennomføres med lærere uten godkjent kompetanse.

Kostra versus GSI

Vi henvender oss til SSB, Utdanningsdirektoratet og Utdanningsforbundet for å forstå hva de to ulike tallene forteller oss. Dette er svarene vi får:

  • Tall fra Kostra viser at rundt 10. 000 tilsatte i grunnskolen mangler pedagogisk utdanning eller kun har videregående opplæring eller lavere. Dette utgjør 13,2 prosent av lærerne i grunnskolen. Tallene fra alle de norske kommunene blir koblet på SSBs utdanningsregister i slutten av året. Her registreres ikke årsverk, men antall personer. Det skilles heller ikke mellom lærere i full stilling og undervisningspersonale med små stillingsstørrelser og korte ansettelsesforhold.

Utdanningsforbundet påpeker: Nesten halvparten av de 10.000 som er registrert i Kostra har universitets- eller høyskoleutdanning, men ikke godkjent pedagogisk utdanning.

  • GSI rapporteres inn av skolene hvert skoleår innen 1. oktober. Her telles time for time som kommer til å gjøres uten ufaglærte lærere. Lærerne regnes som ufaglærte hvis de underviser i noen timer på et annet trinn enn de er kvalifisert for. Eller underviser i for eksempel kroppsøving uten å ha den rette kompetansen for å gjøre dette.
  • I GSI legger skolene inn timer som er brukt frem til 1. oktober og det som er planlagt for resten av skoleåret. Vikarer som kommer innom i løpet av året er ikke registrert dersom dette ikke er planlagt pr. 1. oktober.

«Det er grunn til å tro at mange av de som er lærere uten godkjent utdanning underviser betydelig færre timer enn lærere med godkjent utdanning siden det er så stor forskjell mellom andel av årstimer/årsverk som gis av personale uten godkjent utdanning og antall personer», skriver Utdanningsdirektoratet.

Nærmest sannheten?

Altså: Når Grande sier at det er 10.000 ufaglærte i grunnskolen, så er det ikke snakk om 10.000 personer i grunnskolen som underviser på full tid.

Halvparten av de 10.000 personene har også studert i mange år, men har ikke studert pedagogikken som gir dem godkjennelsen for faglært. Andre jobber alt fra noen timer opp til full stilling.

«Man bør derfor være forsiktig med å bruke betegnelsen ufaglærte om disse», skriver Utdanningsforbundet i en e-post til faktasjekk. Utdanningsforbundet bruker i stedet betegnelsen ukvalifiserte.

Hvilke tall bringer oss nærmest sannheten om ufaglærte lærere? Utdanningsdirektoratet bruker begge.

— Det er grunn til å tro at mange av de som er lærere uten godkjent utdanning underviser betydelig færre timer enn lærere med godkjent utdanning. Når vi skal vurdere hele bildet ser vi gjerne begge i sammenheng siden de utfyller hverandre. De gir begge deler av et totalt bilde, sier Kjetil Digre, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

grande.jpg


Rate: Feil

Påstand: «10.000 ufaglærte underviser i grunnskolen»

Kilde for påstand: Trine Skei Grande, Twitter

Vår konklusjon: Trine Skei Grande overdramatiserer situasjonen når hun viser til «10.000 ufaglærte lærere», når tallet i årsverk kun er 1800. Skei Grandes tallbruk er likevel presis siden hun nettopp viser til antall, ikke årsverk. Skei Grande bruker betegnelsen «ufaglært» om de 10.000, selv om halvparten av dem har universitets— eller høyskoleutdannelse. Bokmålsordboken definerer «ufaglært» som «uten yrkesutdanning». Skei Grande har rett i at de ikke har godkjent kompetanse når de mangler pedagogikk, og slik sett har hun sitt på det tørre. Men å si en lærer med en femårig mastergrad mangler yrkesutdanning er en overdramatisering som gjør utsagnet bare delvis sant.

Vurdert av: Øyulf Hjertenes, redaksjonssjef