Fosse og Gilbert får pris

Legene Erik Fosse og Mads Gilbert får prisen Fritt Ords Honnør for sin formidling av situasjonen i Gaza under Israels bombing.

Publisert:
NTB

– Erik Fosse og Mads Gilbert ga konkrete vitnesbyrd om virkningene av bombingen til vestlige og arabiske journalister i løpet av årets første ti dager. De formidlet hva de så med egne øyne på sykehuset Al-Shifa i Gaza ut fra sin medisinske erfaring, heter det i en pressemelding fra den private stiftelsen Fritt Ord, som arbeider for å fremme ytringsfrihet og offentlig debatt.

Prisene, som består av 50.000 kroner til hver, overrekkes tirsdag 24. februar i Fritt Ords lokaler i Oslo.

Erik Fosse er professor og avdelingsoverlege ved Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet i Oslo. Han er også direktør i Norwac, organisasjonen som sendte medisinsk hjelp til Gaza. Mads Gilbert er avdelingsleder og overlege ved Akuttmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Foto: PRIVAT

Publisert: