Derfor trenger barn egentid med foreldrene sine

Med flere enn ett barn i familien blir det fort konkurranse om å få foreldrenes oppmerksomhet.

BLIR TRYGGE: Alenetid med foreldrene kan lære barna mye om sosialt samspill, spesielt om de leker sammen, mener professor i psykologi, Willy-Tore Mørch.– Det utvikles en god relasjon mellom foreldre og barn. Barna lærer å fantasere og bli trygge på seg selv. Det er kanskje den eneste sosiale situasjonen hvor foreldre og barn er likeverdige, sier han.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Det mest klassiske eksempelet er når et barn får en liten bror eller søster, det oppstår sjalusi. Det er flott å vokse opp med søsken. Men alle barn trenger også å få ha foreldrene helt for seg selv.

– Barn trenger egentid, og de trenger å oppleve noe eksklusivt, sier professor i pedagogikk Stein Erik Ulvund.

Med egentid menes at barnet er alene sammen med én eller begge foreldrene. Ulvund sier det handler om å få konsentrert oppmerksomhet, uten at andre ting stjeler de voksnes oppmerksomhet.

Ikke for ofte, ikke for avansert

DELT PÅ FEM: Egentid med hvert enkelt barn er viktig også i store barneflokker, mener Stein Erik Ulvund.– For hvis oppmerksomheten skal deles på fem, blir det automatisk mindre tid til hver enkelt, sier han.

— Jeg synes det er viktig at samværet også skjer i en mobilfri atmosfære. Teknologien er ikke et onde i seg selv, men den må heller ikke bli et forstyrrende element. La i det minste telefonen stå på lydløs, oppfordrer han. - Hvor ofte bør en ha alenetid med barnet?

— Om det er én gang i uken eller to ganger i måneden, vil ikke jeg mener noe om. Folk må finne løsninger som passer for dem og deres familiesituasjon. Hele poenget med egentid faller litt bort dersom en gjør det for ofte, da blir det ikke lenger noe spesielt, sier Ulvund.

Han er opptatt av at en ikke må gjøre egentiden for komplisert, det er slett ikke et krav om at en må forlate huset.

– Egentiden må ikke bli et stressmoment og noe en skal rekke. Det viktigste er at det blir gjort, sier Ulvund.

Likeverdige i lek

Professor i psykologi Willy-Tore Mørch sier alenetid med foreldrene kan lære barna mye om sosialt samspill, spesielt om de leker sammen.

– Det utvikles en god relasjon mellom foreldre og barn. Barna lærer å fantasere og bli trygge på seg selv. Det er kanskje den eneste sosiale situasjonen hvor foreldre og barn er likeverdige, sier Mørch.

For som regel er det foreldre som bestemmer hva barna skal gjøre, enten det er i måltids- eller stellesituasjoner.

– Under lek kan barna også bestemme og komme med initiativ, og alle har et likeverdig maktforhold, sier Mørch.

Lek gjerne med barnet. Det er kanskje den eneste sosiale settingen hvor foreldre og barn er likeverdige. Professor i psykologi, Willy-Tore Mørch

Gir fordeler på sikt

Alenetiden gir fordeler, både for foreldre og barn.

PÅ SIKT: Dersom foreldre regelmessig har brukt tid alene med barna, kan de få det igjen senere når barna blir større og man må stille mer krav til dem, mener Willy-Tore Mørch.

– Barn får tillit til foreldrene, og er glade for å være sammen med dem. De små merker at foreldrene er interesserte, og dette kan gi foreldrene flere fordeler på lengre sikt. Dersom de regelmessig har brukt tid alene med barna, kan de få det igjen senere når barna blir større og man må stille mer krav til dem, mener Mørch.

Foreldrene spiller også en helt spesiell rolle i barnas liv, de er den trygge basen.

– Det handler om tilknytning. Opp mot skolealder er det hos foreldrene barna søker trøst og trygghet, foreldrene er rollemodeller. I leken kan de komme i konkurransesituasjoner eller oppleve dilemmaer. De voksne kan da gi barna tips om gode strategier for hvordan ting kan løses, sier Mørch.

— Fortsett opp i tenårene

Ulvund påpeker viktigheten av å skille mellom egentid og annen oppmerksomhet i hverdagen.

– Barn kan ikke bli fulgt og sett alltid. Barn trenger også å være litt for seg selv og kunne være i stand til å leke alene. Barnet må ikke bli avhengig av å ha en voksen ved siden av seg hele tiden som skryter og sier «Nei, så flink du var nå!», sier Ulvund.

Egentid med hvert enkelt barn er viktig også i store barneflokker.

– For hvis oppmerksomheten skal deles på fem, blir det automatisk mindre tid til hver enkelt, sier Ulvund.

Og han mener vi bør fortsette å prioritere egentid selv om barna blir eldre og mer selvstendige.

– Dette kan gjelde helt opp i tenårene. Det kan være flott å gå med ett av barna alene på kafé og prate litt, sier Ulvund.

Artikkelen er skrevet av Babyverden

Her er flere artikler om livet i familien:

Se den rørende og kloke samtalen mellom far og sønn:

Publisert: