Dette må med i barnehagesøknaden

Og husk å søke i tide.

HUSK FRISTEN: Husk å søke i tide hvis du vil sikre poden barnehageplass fra høsten av.
  • Foreldre.no
  • Katrine Andreassen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Det begynner å nærme seg søknadsfristen for barnehageplass i de fleste kommuner, hos mange er 1. mars fristen.

Nå er det elektroniske søknader som gjelder over det ganske land. Barnehageplassen er med andre ord bare noen tastetrykk unna. I hvert fall så sant du får med all nødvendig informasjon og sender inn søknaden om barnehageplass i tide.

Og følger du denne utstyrslisten, har dere alt dere trenger til barnehagestart.

Elektronisk søknad

— I Stavanger går foresatte inn på nettsiden til kommunen og finner barnehagesiden. Derfra går de videre til barnehageopptak, forteller Anne Britt Saga i Fagstab barnehage i Stavanger kommune.

På denne siden finnes det informasjon om barnehageopptaket, lenke til søknadsskjema, informasjon som bør leses før man søker, opptakskriterier og annen info om samordnet opptak.

— I dag har vi kun elektronisk søknad, men de som ikke klarer å fylle ut denne, kan få hjelp på vårt opptakskontor. Det er de foresatte selv som må søke fordi de må logge seg inn med «min id», og de kan så gå inn og endre på søknaden selv, sier hun.

Søknadsfristen til hovedopptak varierer fra kommune til kommune.

Barnehager med hjemmeside

Hvis du vil vite hvilke barnehager som finnes i nærheten, finner du denne informasjonen på hjemmesiden til kommunen.

Her lenkes det dessuten gjerne til barnehagens hjemmeside hvis de har en, slik at du kan lese mer om barnehagen og kanskje også se på bilder fra hverdagen der.

- Jeg PASSER ikke barnet ditt, skriver førskolelærer Anette Svendsen, - vi oppdager verden sammen...

Dersom du skal søke om barnehageplass for mer enn ett barn, er det viktig at du fyller ut en søknad for hvert barn.

Kan søke hele året

Det er også mulig å søke om barnehageplass etter fristen, men da er man ikke med i hovedopptaket.

Det er under dette opptaket man tildeler plasser til barn som skal begynne i barnehagen i august.

— Søker man på andre tider av året, eller etter fristen, blir man satt på listen for supplerende opptak, sier Saga.

I Stavanger, som mange andre steder, må man også skrive at man ønsker oppstart i august dersom man vil være med hovedopptaket.

Dersom man ønsker plass etter dette, blir man søker i de supplerende opptakene.

Deltidsplass

Til ordinære søknader om barnehageplass, trenger man ingen dokumentasjon.

— Er barnet sykt eller det er andre forhold i familien som kommer inn under våre opptakskriterier, trenger vi imidlertid dokumentasjon fra helsestasjon, lege, barnevernstjenesten eller lignende, sier Saga.

Etter vurdering av dokumentasjonen, kan søkeren da få en prioritetskode på sin søknad.

— Det vil si at de kommer høyere opp på ventelisten og har større mulighet for å få ønsket plassering, sier hun.

Hvis man kun trenger barnehageplass noen dager i uken, er det også mulig å søke om en deltidsplass.

Praksisen rundt dette varierer noe fra kommune til kommune.

Hva er full barnehagedekning?

Som regel har man noen favoritter på sin barnehagesøknad, og med full barnehagedekning, tenker man kanskje at man skal få plass på en av disse.

Slik er det imidlertid ikke alltid.

— Full barnehagedekning betyr at barn med lovfestet rett får et tilbud om plass i en av kommunens barnehagene. Kommunen har gjort sin plikt når de tildeler en barnehageplass innenfor kommunens grenser, men vi prøver selvfølgelig å gi plass i søkte barnehager dersom det er mulig, sier Saga.

Lovfestet rett

Konsulent barnehage i Surnadal kommune i Møre og Romsdal, Torill Helgetun, sier at full barnehagedekning betyr at ingen barn blir stående lenge på venteliste.

— For søknader som kommer inn utenom hovedopptaket, kan det hende vi trenger tid til å organisere plass, og det kan bety at en ikke får plass ved den barnehagen man satte som hadde høyest prioritet, sier Helgetun.

Da kan det hende man først får tilbud om en annen barnehage, der det er ledig plass, men man kan senere søke seg over til den barnehagen man hadde på førstevalg.

— I Surnadal kommune forsøker vi også så godt vi kan å fordele plasser etter prioriteringene søkeren har satt opp. Først fordeles plass til barn med lovfestet rett. Barn med funksjonshemming, søsken i barnehagen og barn som fyller fem år i søknadsåret blir så prioritert, sier hun.

Fortsetter opptaket

Når søknaden er levert, er det bare å vente på svar.

Når dette kommer, kan variere noe fra kommune til kommune, og du finner informasjon om dette på kommunens hjemmeside.

— I Stavanger sender vi ut svar til alle nye søkere som har fått tilbud om plass i hoveduttaket 6. mars. De har så frist til 14. mars på å svare. Noen som får innvilget overflytting til annen barnehage, får beskjed før dette, sier Saga.

Deretter har kommunen en ny runde med opptak 19-20. mars.

Da fordeles ledige plasser som blir ledige når noen takker nei eller sier opp plassen sin.

— Utover våren tildeles plasser helt til alle med lovfestet rett har fått tilbud om plass, sier hun.

Les også:

Psykologspesialist: - I ungdomstiden øker både engstelse og tristhet, spesielt hos jenter

Små barn mobber også

Hva skal til for å være en god pappa?

Artikkelen er skrevet av klikk.no

Publisert: