Reservasjonsretten: Sykepleiere sier nei

Publisert Publisert

Norsk Sykepleierforbund er imot at helsepersonell kan reservere seg mot helsetilbud de skal gi befolkningen. Foto: Norsk Sykepleierforbund

  • Reservasjonsretten kan åpne opp for en kaskade av andre ting helsearbeidere ønsker å reservere seg mot, advarer leder for Rådet for sykepleieetikk.
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Norsk Sykepleierforbund har holdt seg relativt tause i debatten om legers rett til å reservere seg mot å henvise til abort, men denne uken kom forbundet på banen i Sykepleien.no.

Her går leder for Rådet for sykepleieetikk, Berit Daae Hustad, hardt ut og advarer mot en slik åpning i regelverket.

Debatten om reservasjonsretten kom brått på etikkrådslederen. Hun uttaler seg som leder, og ikke på vegne av rådet.

— Høyre har vært tydelig imot at leger skal få reservere seg, og derfor har vi ikke tatt opp spørsmålet det siste året, sier hun.

Les også

«Jeg er en av fastlegene som etter hvert har valgt å ikke henvise til abort»

Les også

Skisse til lovendring om abort er klar

Mange grensetilfeller

Daae Hustad viser til at leger og sykepleiere stadig står i situasjoner som kan utfordre samvittigheten, der de må sette sin egen overbevisning til side og sette pasientens rettigheter først.

— Hvis man da syns samvittigheten blir for tung å bære, bør man kanskje finne seg et annet type arbeid. Det går fint an å fungere både som sykepleier og lege uten å måtte jobbe med abort, sier hun.

I løpet de ni årene hun har sittet i etikkrådet, har rådet flere ganger behandlet saker der sykepleiere ønsker å reservere seg mot ulike ting.

— Ofte handler det om vanskelige etiske dilemmaer i overgangen mellom liv og død. Det kan være innenfor nyfødtmedisin, liv-og-død-spørsmål på intensivavdelingen eller ved avslutningen av livet - hvor lenge det er riktig å fortsette behandlingen, sier hun.

Som eksempel nevner hun situasjoner der en sykepleier kan ønske å reservere seg mot å gi gravide narkomane kvinner Subutex. Eller mot å måtte se en pasient blø i hjel fordi vedkommende er Jehovas vitne.

— Å stå på en operasjonsstue og se en pasient blø i hjel fordi han nekter blodoverføring, det er en kjempebelastning. Men pasienten har rett til å nekte, og det er pasientens rettigheter vi skal respektere, sier hun.

Prinsipielt spørsmål

Etikkrådslederen mener spørsmålet om reservasjonsrett i forbindelse med abort er en svært viktig prinsipiell avgjørelse.

— Hvis man først åpner opp for at leger kan reservere seg på dette området, er det lett for at man ikke har noen argumentasjon når andre ønsker å reservere seg mot andre ting, sier hun.

Hun mener at leger og sykepleiere ikke skal flagge politisk eller religiøst ståsted.

— Dette er en uskrevet regel, og er mye av grunnen til at vi bærer uniform. Ingen skal fremheve seg selv og sine synspunkter, det er pasienten som er den viktige.

Hun frykter også at reservasjonsretten kan sette hele fastlegeordningen på spill.

— Ordningen skal sikre at alle får lik behandling. Fastlegen skal være en man kan gå til, uansett hva det er, og få hjelpen man har krav på.

Grunnleggende forståelse

Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, sier at forbundet er sterkt imot at helsepersonell kan reservere seg mot helsetilbud de skal gi befolkningen.

— Man har muligheten som sykepleier til å reservere seg mot å være med på selve aborten, men ellers har vi den forståelsen i faget vårt at vi har en plikt og rett til å utføre helsetjenester, uten mulighet for å reservere seg, sier hun.

— Dette ligger i den grunnleggende forståelsen av hvordan vi skal opptre som helsepersonell både juridisk og etisk.

Reservasjonssaken vil bli behandlet av Regjeringen og fremmet som en lovsak for Stortinget etter en vanlig høring. Det er kjent at Høyre vil pålegge sine representanter å stemme for ordningen.

Publisert

Forbundsleder Eli Gunhild By sier at sykepleierforbundet er imot at helsepersonell kan reservere seg mot helsetilbud de skal gi befolkningen. Foto: Norsk Sykepleierforbund