Geirangerfjorden kan miste verdensarvstatus

Byggingen av kraftlinjer kan bety at Geirangerfjorden mister plassen på FNs prestisjetunge verdensarvliste.

Roald Ramsdal

Vestnorsk fjordlandskap med Geirangerfjorden står på den prestisjetunge World Heritage List (verdensarvlisten). Men får Statnett bygge kraftlinje gjennom Sunnmøre og Sogn, kan det bli strøket av listen.

— En kraftlinje ved dette området vil være et sensitivt inngrep i forhold til å være på verdensarvlisten. Her bør myndighetene tenke seg grundig om. En risikerer at hele området kan bli de-listet, sier styremedlem Einar Steensnæs i UNESCO.

Fikk status i 2005

En av de mulige kraftlinjene som Statnett har søkt om konsesjon for, går så vidt utenfor fjordområdet i Geiranger som fikk verdensarvstatus i 2005. Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE) bestemmer nå om det skal gis konsesjon til linjen som vil bli synlig fra deler av den berømte fjorden.

— Når man er kommet inn på listen, så må man forvalte stedet slik at det bevarer autentisiteten. Fremmede konstruksjoner og inngrep i området, eller som grenser inn til området, kan føre til at stedet blir tatt ut av UNESCOs liste, sier den tidligere olje- og energiministeren, som nå representerer Norge i UNESCOs styre.

Truet tyskere

Han har akkurat kommet tilbake fra UNESCOs årlige verdensarvkongress. Der mistet ett område verdensarvstatusen og flere ble advart.

UNESCO truet blant annet Dresden i Tyskland med at de mister verdensarvstatusen hvis de bygger en veibro over elven Elbe. Nå planlegger tyskerne å legge veien i tunnel.

Det var under en tilsvarende verdensarvkongress for to år siden at Geirangerfjorden og Nærøyfjorden fikk verdensarvstatus. Da hadde norske myndigheter jobbet hardt for at fjordene skulle komme på den prestisjetunge listen.

— Jeg ser ikke bort ifra at det hadde svekket søknaden hvis det hadde vært kraftlinjer i området da vi søkte om verdensarvstatus for Geirangerfjorden og Nærøyfjorden, forteller seksjonssjef Olav Nord-Varhaug i Direktoratet for naturforvaltning.

I en høringsuttalelse krever Direktoratet for naturforvaltning at verdensarvkommisjonens sekretariat i Paris blir varslet hvis Statnett går videre med traséalternativet som blir synlig fra Geirangerfjorden.

Også Steensnæs mener at UNESCOs senter i Paris snarest må orienteres om planene.

Synlig kraftlinje

Linjen får «stor til meget stor negativ konsekvens» for landskapet, skriver Norconsult som har utredet konsekvensene for landskapet for Statnett. Selv om inngrepet ikke skal skje inne i selve verdensarvområdet, så vil kraftlinjene bli synlige fra fjorden.

— Et område må ha unike verdier for å havne på verdensarvlisten, og hvis de blir ødelagt, så er det ikke lenger noen verdier å beskytte. Om et område skal tas ut av listen, vil det bli vurdert i forhold til den opprinnelige begrunnelsen for å sette området på listen, sier rådgiver Harald Bredesen i den nordiske verdensarvstiftelsen.

«Den menneskelige påvirkning på områdene har vært skånsom og fjordene er uten vesentlige tekniske inngrep utenfor tettbebyggelse. De utgjør derfor de største urørte fjordlandskapene i Norge», heter det i begrunnelse for at fjordene havnet på UNESCO-listen.

Bergens Tidende/Aftenposten

Bergens Tidende