Sponheims balleutsagn blir kontrollsak på Stortinget

Kontrollkomiteen ber kommunalministeren svare på om fylkesmann Lars Sponheims balleutsagn er «god embetsførsel».

Publisert:

Fylkesmann Lars Sponheims kontroversielle språkbruk i saken om kommunereform er nå blitt en sak for kontrollkomiteen på Stortinget. Foto: Jan M. Lillebø

– Han som snakket om baller, får nå spørsmål om dette, sier Per Olaf Lundteigen (Sp)

– Vi får mange henvendelser om at fylkemennene motarbeider lovlig fattede vedtak i kommunene. Det er uakseptabelt. Vi spør nå om fylkesmennene har mandat til å opptre på denne måten, sier lederen av kontrollkomiteen på Stortinget, Martin Kolberg (Ap).

Han viser til at flere fylkemenn med dette forsøker å overprøve kommunale vedtak når det gjelder kommunesammenslåing.

Les også

Reagerer på «balleuttalelse»: – Uhørt og respektløst fra Lars Sponheim

Sanner må svare

Kontrollkomiteen sender spørsmålene til kommunalminister Jan Tore Sanner som er ansvarlig for fylkesmennene. Komiteen viser til at stortingsflertallet har forutsatt at reformen «skal gjennomføres med frivillighet og ikke ved tvang fra Stortinget».

De vil derfor vite om fylkesmennene har mandat fra statsråden «til å overprøve kommunestyrets vedtak i den tilråding som de sender til departementet».

Politiske aktører

De vil også vite om det er i tråd med fylkesmennenes rolle og plass i forvaltningen når det oppleves at de opptrer «som politiske aktører» og stiller krav utredninger og politiske vedtak.

Endelig vil komiteen ha svar på om Lars Sponheims uttalelser, i forbindelse med arbeidet med kommunereform i Ullensvang og Odda, er «i tråd med god embetsførsel» når han gjennom balleutsagnet «agiterer for omkamp av kommunestyrevedtak».

Komiteens viser også til Sponheims utsagn om at «dette handler om å vere med på å forma framtida si og ikkje vera ein rævdiltar».

Publisert: