Stortingsdirektøren går av etter byggeskandalen

Stortingets byggeprosjekt er beregnet å koste 2,32 milliarder kroner – en sprekk på 1,2 milliarder.

Publisert:

Stortingsdirektør Ida Børresen går av etter byggeskandalen på Stortinget. I bakgrunnen på bildet står stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Etter dagens møte i presidentskapet har Stortingets direktør Ida Børresen meddelt at hun har stilt sin stilling til disposisjon, noe presidentskapet tar til etterretning og godtar, heter det i en pressemelding fra Stortinget.

Får ikke etterlønn

Bakgrunnen er mangelen på tilstrekkelig informasjon om byggeprosjektets utvikling. Hun får ikke etterlønn, ifølge stortingspresident Olemic Thommessen.

Årsaken til de store kostnadsoverskridelsene er ifølge Stortingets presidentskap mangler i prosjekteringsarbeidet, noe som har ført til at betydelige endrings- og tilleggsarbeider er blitt nødvendig. Det betyr at tegninger og beskrivelser som ligger til grunn for kontrakten med entreprenøren, er mangelfulle eller ikke gjennomførbare. Dette har vært et vedvarende problem – også gjennom høsten, ifølge presidentskapet.

For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder kroner. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Nå kan sluttsummen bli 2,3 milliarder.

Støre: - Svært alvorlig

De gjentatte budsjettoverskridelsene vitner om sviktende kontroll med ombyggingen av Stortinget, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Dette er svært alvorlig. Denne sviktende kontrollen må ta slutt, sier Støre til NTB.

Den samlede prislappen for Stortingets byggeprosjekt er nå justert opp til 2,32 milliarder kroner, opplyste stortingspresident Olemic Thommessen (H) torsdag. Det er en sprekk på 1, 2 milliarder kroner.

Støre maner til full skjerping i fortsettelsen:

– Nå er det avgjørende at prosjektet fullføres med forsvarlig styring og kontroll. Det må trekkes grundige lærdommer fra denne prosessen før det igangsettes nye byggeprosjekter knyttet til Stortinget, sier han.

Han har ingen innvendinger til at Stortingsdirektør Ida Børresen stiller sin stilling til disposisjon, noe presidentskapet allerede har godtatt. Børresen slutter uten etterlønn.

– Vi tar til etterretning stortingsdirektørens beslutning om å stille sin stilling til disposisjon, lyder Støres kommentar.

Publisert: