Vil se på Nygaard-saken på nytt

Riksadvokat Tor-Aksel Busch ønsker at flere forhold skal undersøkes på nytt i saken rundt drapsforsøket på forlagsdirektør William Nygaard i 1993.

Publisert: Publisert:
NTB

I et brev til førstestatsadvokat Lasse Qvigstad i Oslo statsadvokatembeter ber Busch om en såkalt tilrådning i Nygaard-saken. I brevet, som TV 2 har fått tilgang til, viser Busch til nye opplysninger i «den avsluttende fasen i politiets etterforskning i mars 1998» og ber om at disse forholdene blir undersøkt nærmere.

Opplysningene skal ha kommet fram i en dokumentar på TV-kanalen.

Busch skriver også i brevet at drapsforsøket på Nygaard «har dimensjoner ut over en vanlig kriminalsak»:

– I tillegg til den personlige krenkelsen, fremstår forbrytelsen også som et angrep på grunnleggende samfunnsverdier. Derfor er det viktig at nye opplysninger og informasjon vurderes nøye også når de fremkommer i form av spørsmål eller kritiske merknader, fremholder riksadvokaten.

Foto: Lien, Kyrre

Publisert: