Frykter dyrere mobil og bredbånd

Forbrukerrådet er kritiske til at private aktører skal sammenligne priser.

DÅRLIGERE: Høyere priser og et mindre oversiktelig marked vil kunne bli resultatet av Nkoms nedlegelse av telepriser.no, mener Forbrukerrådet.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Nkom (tidligere Post— og teletilsynet) har bestemt seg for å legge telepriser.nodød, og heller gi kommersielle aktøreransvaret for å tilby informasjon om tilbudene i ekommarkedet.

Det liker Forbrukerrådet dårlig.

— Dette er både overraskende og skuffende. Forbrukere og aktørene i bredbånds- og mobilaktørene trenger en tjeneste som objektivt viser det totale tilbudet i markedet. Dette forsvinner med nedleggelse av telepriser.no, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Hun viser til at Nkom helt siden nedleggelsen av telepriser.no i 2014 gitt inntrykk at en ny versjon skulle lanseres i 2016, og fremhevet forbrukergevinsten ved en slik tjeneste.

Ikke gjør denne ladetabben:

Viktig for å orientere seg

Flesland mener vi trenger en tjeneste som telepriser.no for å orientere oss blant de ulike tilbudene.

SKPETISK: Direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet er kritisk til nedleggelsen og tviler på at en sertifiseringsordning basert på de foreslåtte kriteriene vil fungere tilfredsstillende.

— Dette gjelder ikke minst i de deler av markedet som opererer med

Les også

tvunget koblingssalg

og pakkeløsninger som knytter sammen mobilabonnement, bredbånd, TV og tjenester som smarte hjem, sier Flesland, som er overrasket over både konklusjonen og at man har valgt å kjøre en lukket prosess. — Har dere sett at aktørene i bredbånds- og mobilmarkedet har utnyttet situasjonen til å sette opp priser etter at telepriser.no ble lagt ned i 2014?

— Vi har ikke testet markedet slik at jeg kan si noe om prisutviklingen før og etter.

Har du sjekket din egen lader?

Les også

Apple tilbakekaller Ipad-ladere

Svake kriterier

Forbrukerrådet stiller seg også kritisk til om en sertifiseringen vil fungere, både når det gjelder kommunikasjon av ordningen, få aktører til å ta den i bruk og kriteriene som er foreslått.

— Kravene til fullstendighet er for svake. Sertifiseringsordningen legger ikke opp til en god sammenligningstjeneste som presenterer alle tilbudene i markedet. En undersøkelse fra EU-kommisjonen viser også at denne type ordninger i begrenset grad oppfyller krav til transparens om finansiering og hvordan data samles inn og presenteres, sier Flesland.

- Er det slik at Forbrukerrådet selv ønsker å drifte telepriser.no?

— Vi har tidligere tilbudt å bygge og drifte en ny portal for telepriser.no, men Nkom har ønsket å drifte dette selv for å ta ut synergieffekter med det øvrige arbeidet sitt. Vi er positive til å gi forbrukerne en slik tjeneste.

Lyst på drone?

Les også

Denne kan kjøre både i luften og under vann

Jobber med en større portal

Assisterende direktør i Nkom, Elisabeth Aarsæther, mener Forbrukerrådet ikke har noen grunn til å frykte at autorisasjonsordningen for priskalkulatorer vil gi høyere priser.

- Vi jobber med en større portal enn telepriser.no, der man både kan måle bredbåndet sitt, få informasjon om hvem som kan levere der man bor, og altså inngang til priskalkulatorer. Det er denne siste delen vi mener at private kan gjøre like bra som myndighetene. Vi har altså ikke besluttet å skrinlegge arbeidet med en forbrukerportal, understreker Aarsæther.

Hun viser til at Nkom vil utarbeide et system for en enkel sertifisering, og forholde seg til kriterier som man utfra lang tilsynserfaring vet er svært viktige i markedet.

— Vi ser for øvrig at våre forslag så langt stemmer godt overens med det Forbrukerrådet gjengir som grunnleggende og nødvendige kriterier oppgitt av Kommisjonen. Med innføringen av autorisasjonsordningen følger vi også opp regjeringens politikk om at offentlige midler ikke bør brukes til å utvikle tjenester som private aktører leverer like bra eller bedre, sier Aarsæther.

Teknologiinteressert? Sjekk vårt teknologimagasin:

Publisert: