Klart for statlig nedslakting av villrein

I seks måneder skal 30 personer jobbe på skift for staten med å utrydde en hel stamme på 1500 villrein. Målet er å fjerne smittsom skrantesyke fra norsk jord.

Publisert: Publisert:

OBDUKSJON: Alle dyrene som slaktes vil bli sendt inn til prøvetaking. Her obduserer viltpatolog Turid Vikøren på Veterinærinstituttet et reinsdyr skutt på Nordfjella i mai i år. Foto: NTB scanpix.

NTB

Det tas i bruk helikopter og etter hvert snøscooter i den statlige jakten i Nordfjella, som starter tirsdag. Regjeringen har satt av 100 millioner kroner til formålet.

– Vi synes jo det er et trist oppdrag. Men det må til hvis man skal ha en sjanse til å bli kvitt sykdommen, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn til NTB.

Til sammen skal 30 personer jobbe med nedslaktingen. De går i en skiftordning hvor ti personer til en hver tid er ute på jakt. Innen mai neste år håper man at alle dyrene er drept.

– Tidsaspektet er blitt vurdert som veldig viktig. Det er en dramatisk og vemodig handling å skulle felle alle dyrene, men det er noe langt større som står på spill, sier Knutsen.

Eneste tilfelle i Europa

Grunnen til at norske myndigheter går så drastisk til verks, er den dødelige skrantesyken (CWD). Så langt er den smittsomme varianten av sykdommen kun påvist ett sted i Europa – i Nordfjella villreinområde, som strekker seg over fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Sju rein i dette området har fått påvist sykdommen. Ved å ta ut hele stammen håper man å unngå at skrantesyke får fotfeste i Norge.

– Så vidt vi vet finnes den smittsomme varianten av CWD og skrantesyken kun i Nordfjella sone 1. Nå har vi en viss mulighet til å få fjernet sykdommen fra Norge. Alternativet ville vært at dette sprer seg ut i villreinbestandene vi har, på sikt kanskje også over i tamreinområdene, sier Knutsen.

Les også

Villrein med skrantesyke påvist i Nordfjella

Tar prøver av dyrene

Det var 2.200 villrein i Nordfjella da årets ordinære jaktsesong startet i august. Dermed utgjorde de om lag ti prosent av den norske villreinstammen. Det ble felt 700 dyr i løpet av jakten, og det gjenstår 1.500.

Folkene som skal jobbe med nedslaktingen er alle ansatt i Statens naturoppsyn, enten fast eller for dette prosjektet.

– I starten vil mannskapet bli fløyet ut med helikopter. De vil gå til fots og eventuelt på ski der det måtte være mulig. Dyrene de feller blir fløyet ut med helikopter. Etter hvert som det blir tilstrekkelige snøforhold går vi over til å bruke snøscooter, sier Knutsen.

Dyrene fraktes hele til en prøvetakingsstasjon som blir satt opp for anledningen. Såfremt været tillater det, vil jakten pågå sju dager i uken fram til en pause rundt juletider.

PRØVER: 1500 rein skal felles, før de blir sendt inn for prøvetaking. Foto: NTB SCANPIX

Kritikk

Nedslaktingen er besluttet av Mattilsynet og har støtte fra regjeringen. Men ikke alle synes det er en god idé.

Ordførere i flere kommuner i Sogn og Fjordane og Buskerud har bedt landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) om å revurdere planene. Oppfordringen blir trolig ikke tatt til følge, men mandag møter ministeren ordførerne fra kommunene som grenser til Nordfjella for å diskutere saken.

– Tema for møtet er status og arbeidet fremover, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

Vil aksjonere

Miljøaktivist Kurt Oddekalv har også stilt seg kritisk til jakten. Han sier til NRK at han planlegger å reise til Lærdal for å aksjonere og at myndighetene kan vente seg betydelig motstand de neste ukene og månedene.

– La naturen ordne opp i dette uten at mennesker skal inn med gevær. Det er et overgrep mot befolkningen i Lærdal. Jeg tror vi skal finne en regel vi klarer å stoppe dem med, sier han.

Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn avviser at jakten kan stoppes, og sier at lovhjemlene de opererer under gir dem rett til å bevege seg fritt i området.

– Vi håper at vi får anledning til å jobbe i fred. Vi vil ikke akseptere om vi blir direkte hindret. Da vil vi umiddelbart kontakte politiet, sier han til NTB.

Publisert: