Hevder Treholt-dommen var partisk

Treholt-dommen var partisk, hevder hans advokat Harald Stabell. Han viser til at Arne Treholt ble dømt av tre Høyre-folk.

NTB

Ifølge Aftenposten er dette ett av argumentene Stabell trekker fram i et støtteskriv for gjenopptakelsesbegjæringen som ble levert Gjenopptakelseskommisjonen rett etter påske i år.

Dommeren i saken, lagmann Astri Rynning, hadde vært stortingsrepresentant for Høyre. Stabell viser også til at to av meddommerne var tilknyttet Høyre, og at retten derfor utgjorde en «borgerlig forankret domstol».

I NRK Brennpunkt tirsdag kveld ble det såkalte pengebeviset trukket fram nok en gang. Stabell hevdet i programmet at dette avgjørende beviset i Treholt-saken kan ha blitt tuklet med.

Ifølge Stabell er det ikke samsvar mellom det Overvåkingspolitiet (POT) rapporterte etter å ha ransaket leiligheten til Treholt i Oscars gate i Oslo og det som er kommet fram i den originale dommen. POT fant flere tusen dollar i leiligheten.

I dommen står det at POT fant 20— og 50-dollarsedler hjemme hos Treholt, mens polititjenestemenn sa i retten at de fant 50- og 100-dollarsedler. Dette er en vesentlig forskjell fordi Sovjet-agenter vanligvis fikk utbetalt 20- og 50-dollarsedler, og ikke så store sedler som ble funnet hjemme hos Treholt.

Stabell mener at dette avslører at bevisene ble endret for å få Treholt dømt for spionasje.

– Hvis pengebeviset faller, må saken gjenopptas, konkluderer Stabell.

Treholt ble dømt for spionasje i 1985. Han har to ganger tidligere søkt lagmannsretten om gjenopptakelse, men fått avslag. Avslagene er blitt opprettholdt av Høyesteretts kjæremålsutvalg.

Saken er til behandling i Gjenopptakelseskommisjonen, men noen avgjørelse vil trolig ikke bli tatt før neste år en gang.