Høie halverer antall sykehuskrav

Helseminister Bent Høie (H) vil legge til rette for at sykehuspersonell bruker mer tid på pasientene og mindre tid på å innfri myndighetenes styringskrav.

Publisert Publisert
  • NTB

Derfor foreslår han nå å redusere antall krav som stilles til sykehusene fra dagens 100 til 50. Det er ifølge VG beskjeden Høyre/Frp-regjeringen har til landets helseforetak når han tirsdag holder sin første sykehustale, på Rikshospitalet i Oslo.

Tiltaket er i tråd med løftene de to regjeringspartiene ga, både i valgkampen og under fremforhandlingen av Sundvolden-plattformen, om avbyråkratisering etter etter åtte år med rødgrønt styre. Høie anklager de rødgrønne for å ha innført unødvendig rapportering som stjeler av pasienttiden.

— Vi følger nå opp regjeringens ambisjon om å redusere byråkrati, styringskrav og tellekanter. Vi må ha tillit til at de som jobber i offentlig sektor kan tenke selv, og vi vil unngå dobbeltrapportering, sier Høie til VG.

Helseministeren vil fjerne blant annet fjerne:

  • Krav om at flertall av styremedlemmene skal oppnevnes blant politikere.
  • Krav om at de regionale helseforetakene skal bistå i arbeidet med en gjennomgang av pasientstrømmer.
  • Registrering av reduksjon i andelen fødselsrifter, noe som også registreres gjennom Medisinsk fødselsregister.
  • Registrering av alle av epikriser som er sendt ut innen sju dager, som allerede registreres i Norsk pasientregister.
  • Det samme gjelder registrering av fravær av korridorpasienter.
Publisert