Frivillige utgjør 90.000 årsverk i eldreomsorgen

En ny SSB-rapport anslår at familiemedlemmer og andre frivilliges omsorgsarbeid for eldre utgjør 90.000 årsverk.

Publisert: Publisert:

Foto: SCANPIX

NTB

Rapporten er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet og omtales i VG.

Den viser at én av seks nordmenn over 16 år yter regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede.

Personer som regelmessig gir hjelp til andre, bruker i snitt fem timer i uken på ulønnet omsorgsarbeid.

– De 90.000 årsverkene i ulønnet familieomsorg kommer i tillegg til den formelle innsatsen, sier forsker Erling Holmøy, som har utarbeidet rapporten.

Det er i aldersgruppen 45-66 år at man finner den største andelen som jevnlig utfører ulønnet omsorgsarbeid

Publisert: