Hele Torget under vann

Jernbanen, Bystasjonen og Torget blir lagt under vann. Forskerne vil bygge barrierer i Strømmen for å hindre katastrofen.

— Vi snakker ikke om scenarioer her. Havnivået i Bergen kommer til å stige betydelig i løpet av dette hundreåret. Vi er sikre på en stigning mellom en halv og en meter, sier professor Helge Drange som leder Bjerknessenteret.

I dag la forskere fra en rekke fagmiljøer fram konklusjonene fra prosjektet som tar for seg konsekvensene av klimaendringene i Bergen. De tegnet et skremmende bilde av det som kommer til å skje i løpet av de nærmeste tiårene.

Kloakksystemet bryter sammen

I tillegg til den generelle havstigningen på 75 centimeter vil stormfloen komme opp i 2,37 meter over normalt nivå i Bergens-regionen. Hvis ingenting gjøres vil dette få svært dramatiske konsekvenser for byen.

  • Bystasjonen, jernbanen og hele området rundt blir lagt under vann
  • Nygårdshøydetunnelen blir fylt med vann
  • Kloakksystemet blir overfylt og vil ikke fungere
  • Strømnettet i byen vil bryte sammen
  • Bryggen og torget blir lagt under vann
  • Nøsteområdet med veier og terminaler blir lagt under vann.

Rapporten er laget av en klimagruppe under ledelse av Helge Drange, en sjøgruppe ledet av forskningsdirektør Einar Svendsen og en ingeniørgruppe under ledelse av SWECO og Rambøll Norge AS.

Den er laget på initiativ av og med pengestøtte fra private fond og næringslivet i Bergen.

2-3 grader varmere

  • Når vannet kan nå Den blå steinen snakker vi om svært dramatiske konsekvenser. Det haster veldig med å få gjort noe med de globale utslippene. I stedenfor er det det motsatte som skjer. Det er et stort tankekors, sier Helge Drange.

Han anser det som umulig å hindre havnivået i å stige dramatisk.

— Temperaturen kommer til å stige 2-3 grader i dette hundreåret. Det gir kloden et klima som vi må 3 millioner år tilbake for å finne, sier Drange.

Bergen er blant de byene i landet som blir hardest rammet av stigende havnivå. I Oslo regner man med en stigning på 43 centimeter og i Tromsø 65 centimeter. Årsaken til dette er at landet hever seg i takt med havøkningen. Dette får størst utslag innerst i Oslofjorden.

Selv om det foreløpig ikke er noe håp om å reversere økningen i klimautslipp er det likevel håp om å berge Bryggen, Jernbanen og andre vitale deler av byen fra vannmassene.

Barrierer i Strømmen

Forskerne bak rapporten legger fram en rekke forslag til hvordan man kan stoppe vannmassene.

Blant annet har de utredet å tette igjen Byfjorden med enorme mengder stein.

De har også undersøkt mulighetene for å sette opp barrierer i Vågen og Puddefjorden for å hindre vannet i å ødelegge de sentrale delene av byen.

Alle disse tre forslagene er foreløpig forkastet fordi det vil koste enorme summer å gjennomføre dem. Det første har alene en anslått prislapp på 30 milliarder kroner.

Forskergruppen anbefaler kommunen å sikre Store Lungegårdsvann ved å sette opp barrierer i Strømmen. De mener Bryggen bør sikres med en spuntkonstruksjon.

— Når det gjelder Bryggen må tiltakene komme i gang umiddelbart for å sikre bebyggelsen. Det er det allerede i dag store utfordringer ved springflo. De andre tiltakene har vi noen tiår på, men også disse haster, sier Helge Drange.

Må ha penger av staten

Byråd Lisbeth Iversen var alvorstynget da hun fikk utlevert rapporten fra forskerne i dag.

— Dette er realiteter som vi må forholde oss til, og det er svært viktig at vi klarer å handle i tide. Alternativet er utenkelig. Vi skal ikke tro at dette ikke kommer til å skje, sier hun.

En hovedutfordring for kommunen er finansiering av tiltakene. Iversen er klar på at staten må trå til med penger.

— Vi må ha hjelp, slår hun fast.

Klimautfordringene kommer også til å stå sentralt i byplanleggingen framover. Blant annet blir det nødvendig å bygge nye bygninger høyere over havet enn tidligere.

ALVORSPREGET: Prosjektleder Gert A. Gundersen overleverer klimarapporten til byråd Lisbeth Iversen. Kristin Jansen