Ikke-vestlige overrepresentert for partnerdrap

En av tre som dreper partneren har ikke-vestlig bakgrunn. Det viser VGs kartlegging av partnerdrap de siste sju årene.

  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 15 år gammel

Mens den samme gruppen ifølge SSB utgjør drøyt 6 prosent av befolkningen i Norge i dag, står de bak 33 prosent av alle partnerdrap i undersøkelsen.

– Fellesnevner for flere av de konkrete sakene er et skremmende kvinnesyn, helt uforenlig med kvinnesynet i Norge. Forholdet synes mer basert på eierskap enn på gjensidig respekt, toleranse og kjærlighet, sier rettspsykiater Michael Setsaas. Han har 20 års erfaring fra rettsvesenet, og har observert mange ikke-vestlige partnerdrapsmenn.

I alt er 22 kvinner blitt drept av en ikke-vestlig mann i sjuårsperioden. Sakene har mange likhetstrekk med drapene begått av gjerningsmenn med norsk bakgrunn.

Men på et område er de annerledes: Ytterst få av de ikke-vestlige mennene tar sitt eget liv etter at de har drept.

VGs oversikt viser at 82 prosent av gjerningsmennene som tok sitt liv hadde norsk bakgrunn, mens 14 prosent var ikke-vestlige.

I alt er 72 kvinner er drept av sine menn siden 2000.

Publisert: