Hareide åpner for å felle Erna Solberg

KrF-leder Knut Arild Hareide vil vurdere å gå i regjering med Ap og Sp, men får motbør fra partikolleger. Nå blir det ekstraordinært landsmøte.

Publisert:

ETTERLENGTET TALE: KrF-leder Knut Arild Hareide under KrFs landsstyremøte fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Landsstyret i Kristelig Folkeparti har bestemt at det skal avholdes et ekstraordinært landsmøte i KrF om retningsvalget videre, skriver Aftenposten.

Møtet skal avholdes 2. november.

– Vi skal sikre at organisasjonen har eierskap til dette. Det vil være partiet som sammen tar en beslutning, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til avisen.

Anbefaler å undersøke muligheter

Tidligere på dagen holdt partilederen en tale til landsstyret.

– Mitt råd er at det nå er tid for å undersøke muligheten for gjennomslag i en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, uten SV, sa han.

Talen ble mottatt med trampeklapp.

– Erna fikk ingen blankofullmakt fra oss på fire år, påpekte KrF-lederen tidligere i talen.

Forventningene var høye og spenningen stor da KrFs landsstyre fredag møttes i Oslo.

Partileder Knut Arild Hareide hadde signalisert at partiet nå må velge side i norsk politikk. Hareides ferske bok er blitt tolket som at den hardt prøvede KrF-lederen mener det riktige er å søke et politisk samarbeid med venstresiden og Ap. Og da partilederens tale kom i 14-tiden, var det nettopp det Hareide sa.

Men Hareides ønskekoalisjon med Ap, Sp og KrF har bare 76 stortingsrepresentanter. Det trengs 85 for å ha flertall. KrF-lederen synes dermed å se for seg en mindretallsregjering, som vil trenge støtte også fra andre i Stortinget.

– Sp er nær alliert

Hareide snakket varmt om Senterpartiet.

– I mange viktige verdispørsmål er vi nære allierte. Ikke noe parti står oss så nært, sa Hareide.

– Hvis vi ser på alle velgerundersøkelser de siste årene, er det ett parti som står KrF nærmest. Det er Senterpartiet. Deretter kommer Høyre. Men i dag hører disse to partiene til hver sin side av politikken, fortsatte han.

Da hadde han allerede avvist mulighetene for en sentrumsregjering.

– En ny sentrumsregjering er neppe realistisk i overskuelig fremtid. Men det betyr ikke at sentrum er død, sa Hareide.

Likevel mener Hareide at det er på tide å gå inn i regjering, siden partiet nå sitter utenfor viktige prosesser.

– Vi er et parti som vil være med å ta ansvar. Våre største seire har kommet i regjering, sa Hareide.

– Noe har skjedd i Ap

Partilederen leverte en lang rekke argumenter mot et kompaniskap med Frp:

– Frp er et parti som, slik jeg ser det, ligger svært langt fra KrF.

Hareide ramset opp sak etter sak der KrF og Frp er uenige.

– I en regjering hvor Frp har stor plass og vi er små, vil vi få problemer med å vinne gjennom i samfunnsendringen. For meg er det naturlig å se etter en regjering med størst mulig tyngdepunkt i sentrum, sa han – og konkluderte:

– Skal vi få størst mulig tyngdepunkt mot sentrum, mener jeg det er nødvendig å vurdere Arbeiderpartiet.

Hareide pekte på at forholdet mellom arbeiderbevegelsen og kristenfolket har ikke alltid vært bra, og at KrF og Ap har vært uenige om reservasjonsrett og bioteknologi.

– Men noe har skjedd de siste årene, sa Hareide, og viste blant annet til forlik om friskoler og frivillig sektor.

– Det mest åpenbare er enigheten om de store linjene i fordelingspolitikk, arbeidslivspolitikk og internasjonalt ansvar.

Delt landsstyre

– Noen ganger er det min jobb som partileder å peke ut hvor jeg mener vi bør gå. I dag skal jeg gjøre det, og så lander vi en beslutning sammen i høst, sa Hareide.

I KrFs landsstyre er det 39 medlemmer, hvorav 37 er politikere.

En gjennomgang BT har gjort av medlemmene i landsstyret og hva de tidligere har uttalt om regjeringssamarbeid, viser en jevn fordeling mellom dem som har vært positive til samarbeid med Ap og dem som vil ta partiet i en mer borgerlig retning. Rundt en tredel av medlemmene har derimot ikke uttrykt noen klar mening.

Blant landsttyrerepresentantene er Jarle Skeidsvoll, ordfører i Osterøy kommune og nestleder i KrF Hordaland.

– Jeg er personlig åpen for samarbeid i begge retninger, men etter talen til Hareide heller jeg mot venstresiden, sier han.

UENIG: Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan er uenig med sin partileder. – KrF hører hjemme på ikke-sosialistisk side, mener Grøvan. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Overser skillelinjer

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan er blant dem som etter talen tok til motmæle mot Hareide.

– Jeg deler ikke partilederens syn på at KrF bør gå i regjering med Ap. KrF er et kristendemokratisk sentrumsparti som hører hjemme på ikke-sosialistisk side. Vi har oppnådd mange og viktige seire i samarbeidet med dagens regjering de siste 5 årene. Et samarbeid med Ap vil bety et historisk linjeskifte, skriver han i en e-post til DN.

Grøvan fortsetter:

– Rådet fra Hareide overser viktige skillelinjer mellom Ap og KrF på sentrale områder som gjelder det kristne menneskesynets plass i politikken i spørsmål som omhandler synet på familien, bioteknologi, KRLE-faget, samvittighetsfrihet, Israel og Midtøsten.

Overrasket Sanner

Høyres nestleder Jan Tore Sanner sier han er overrasket:

– Jeg har respekt for prosessen KrF nå er inne i og avgjørelsen partiet skal fatte. Det er likevel overraskende at Knut Arild Hareide anbefaler KrF å samarbeide med Ap, SV og SP om å kaste Erna Solberg som statsminister. Det vil være et historisk linjeskift for Kristelig Folkeparti, skriver Sanner i en pressemelding.

Han mener KrF vil få størst gjennomslag på ikke-sosialistisk side.

– Det regjeringsalternativet Knut Arild Hareide anbefaler sine medlemmer er avhengig av SV, som vil fjerne kristendommen fra barnehage, skole og grunnloven.

Kristne verdier

– KrF skal være enda tydeligere på at vi ikke er oss selv nok. Vi skal stå for ansvar, tillit og trygghet. Vi trenger et samfunn der vi har ansvar for hverandre, og der vi ikke setter grupper opp mot hverandre, sa Hareide i innledningen av talen, da han snakket om partiets politikk fremover.

Han siterte avdøde Jon Lilletun, som sa at «kampen for feitere lommebok er ikke jobb nummer én».

Hareide snakket om viktigheten av den kristne kulturarven, KRLE-faget, skolegudstjenester og å beholde søndagen som hviledag.

Han sa at KrF vil styrke barnetrygden for alle, som et løft mot barnefattigdommen, og gi gratis barnehage til alle barn.

Angrep Unge Venstre

Hareide gikk til angrep på forslaget fra Unge Venstre, om at man skal kunne tillate abort til 24. uke.

– Det er også skremmende å se hvor mange ungdomsparti som nå går inn for aktiv dødshjelp, sa Hareide.

Han snakket om kampen mot sorteringssamfunnet.

– Et varmere samfunn skal ha plass til alle og bruk for alle. Hvis vi utstyrer samfunnet med en rangstige, kan vi alle oppleve at vi en gang kan havne nederst på den, sa Hareide.

Han uttalte seg kritisk til liberalisme og individualisme.

– Jeg er bekymret for større sosiale forskjeller. En tenkning om at enhver er sin egen lykkes smed, står fjernt fra KrFs verdier.

Publisert: