Mann dømt til tvungent psykisk helsevern etter drapet på Galina Sandeva

Borgarting lagmannsrett mener Galina Sandevas drapsmann er farlig for samfunnet og har dømt ham til tvungent psykisk helsevern.

Publisert Publisert

DREPT: Bulgarske Galina Sandeva ble drept på Bispekaia i Oslo i desember 2015. Fredag ble gjerningsmannen dømt til overføring på tvungent psykisk helsevern etter at lagmannsretten hadde kjent ham utilregnelig. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

  • NTB

Mannen ble i tingretten kjent tilregnelig og dømt til 18 års fengsel for drapet på den prostituerte bulgarske kvinnen i 2015. I forkant av ankebehandlingen i lagmannsretten oppsto derimot ny tvil om den tiltaltes psykiske helse.

Det ble foretatt en ny vurdering av tilregnelighet og juryen konkluderte med at Hamar-mannen hadde vært psykotisk da han begikk drapet i offerets egen bil på Bispekaia i Oslo. Han kan derfor ikke dømmes til straff for drapet.

Fredag avgjorde Borgarting lagmannsrett at 27-åringen dømmes til overføring på tvungent psykisk helsevern. Han blir dermed overført til helsevesenet.

Fortsatt farlig

– Samlet mener lagmannsretten at den handlingen tiltalte har begått, sammenholdt med hans sykdomsutvikling, hans atferd og psykiske funksjonsevne, klart tilsier at tiltalte skal dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern, skriver lagdommer Halvor Aas i dommen.

Den dømte er av de sakkyndige gitt diagnosen paranoid schizofren. Lagmannsretten mener mannen har vist liten sykdomsinnsikt og at det derfor er nødvendig å dømme ham til behandling for å verne samfunnet.

– Det er en nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd som utsetter andres liv for fare, står det i dommen.

Kan prøves om tre år

Når en person blir ansett for å være utilregnelig i gjerningsøyeblikket kan man enten bli overført til psykiatrisk behandling, dersom det fremdeles er behov for det, eller bli løslatt. Ved utilregnelighet kan man ikke straffes for kriminalitet begått i psykose.

De sakkyndige har under ankesaken uttalt seg om 27-åringens prognoser. De mener at han trenger et tvungent psykiatrisk apparat rundt seg. Han går fortsatt på antipsykotiske medisiner.

Opphør av tvungent psykisk helsevern bestemmes av domstolene, og påtalemyndigheten må bringe saken inn for domstolen hvert tredje år om de da mener reaksjonen skal opprettholdes.

Kuttet erstatning

Da Hamar-mannen ble dømt til fengsel som tilregnelig i tingretten, ble han også dømt til å betale Galina Sandevas mor erstatning for økonomisk tap på 84.000 kroner og 200.000 kroner i oppreisningserstatning. Nå som gjerningsmannen er kjent utilregnelig for drapet, har lagmannsretten kuttet drastisk i disse summene.

Med begrunnelse i avgjørelser fra Høyesterett er erstatningen for utgifter til transport, frakt og begravelse redusert til 40.000 kroner. Oppreisningen er kuttet med 75 prosent til 50.000 kroner.

– Drapet synes å ha klar sammenheng med psykosen. Det er ikke andre motiver for drapet, og offeret var tilfeldig, antakelig med unntak av hennes yrke, skriver dommeren.

I sin begrunnelse mener dommeren at hensikten med å idømme en stor oppreisning for å avskrekke den tiltalte fra nye lovbrudd ikke like stor nå.

Publisert