FNs torturkomité bekymret for psykisk syke på glattcelle

BT-artikkel ble nevnt spesielt da FNs torturkomité kritiserte den høye bruken av glattceller og isolasjon blant psykisk syke innsatte.

Publisert:

GLATTCELLE: Sikkerhetscelle 6143 i Bergen fengsel. Her satt en mann 1700 timer til sammen i 2015 og 2017. Foto: Eirik Brekke

Fredag kom torturkomiteen med sin rapport om hvordan Norge etterlever FNs torturkonvensjon.

Komiteen er særlig uroet over den utstrakte bruken av isolasjon, både når det gjelder varetektsfanger og innsatte. Bruken har økt, og det finnes heller ingen grense for hvor lenge en fange kan holdes isolert. Det er kritikkverdig, konstaterer komiteen i rapporten.

Bekymret etter BT-sak

En annen ting de setter fingeren på, og som har vært mye omtalt i BT den siste tiden, er hvordan psykisk syke fanger holdes isolert i fengslene.

I rapporten nevnes spesielt en artikkel i BT. 24. mars skrev BT om en mann i 50-årene som satt 1700 timer på glattcelle i Bergen fengsel i løpet av 2015 og 2017. I dag er han dømt til tvungent psykisk helsevern.

– En svært høy andel av fangene har psykiske problemer og får ikke riktig helsehjelp, heter det i rapporten.

Dette bekymrer torturkomiteen.

Upresise regler om når en skal isolere innsatte på egen celle eller en glattcelle gjør det også vanskeligere å føre kontroll med om isolasjonene er lovlig, påpeker komiteen.

Også den høye selvmordsraten blant varetektsfanger vekker uro.

Les også

FN: Norge må slutte å låse psykisk syke inne på glattceller

– Må opphøre

Sivilombudsmannen har også kritisert bruken av isolasjon i fengslene. Etter at FN også kommer med kritikk, mener han justismyndighetene må gjøre noe.

– Den utstrakte bruken av isolasjon i norske fengsler er skadelig og må opphøre. At FNs torturkomité påpeker det samme som vi har gjort i våre rapporter, bør føre til at justismyndighetene nå sørger for at soningsforholdene bedres, sier Aage Thor Falkanger.

– Klar tale

Direktør Petter Wille ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) er glad for den klare talen fra torturkomiteen.

– FN speiler kritikken fra mange ulike aktører i Norge den siste tiden om manglende helsehjelp og utstrakt bruk av isolasjon. Om ikke myndighetene har skjønt alvoret for denne gruppen før nå, bør de i alle fall gjøre det etter kritikken fra torturkomiteen, sier han til NTB.

Ifølge FN er det særlig personer som er frihetsberøvet, som står i fare for å bli utsatt for umenneskelig eller nedverdigende behandling. Dette gjelder særlig folk i politiarrest, fengsel og forvaring, og pasienter under tvungent psykisk helsevern.

Tar kritikken alvorlig

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Justis- og beredskapsdepartementet sier de tar kritikken på alvor og vil gjennomgå merknadene fra komiteen.

– Tirsdag skal jeg ha et møte med representanter fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, med tvang og psykisk syke i fengsel som tema, sier han.

Han sier at kriminalomsorgen og helsemyndighetene arbeider med oppfølgning av forslag til tiltak som kan bedre situasjonen for innsatte med psykiske lidelser.

– Det er nedfelt i Jeløya-plattformen at regjeringen vil redusere bruk av isolasjon, og styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen, sier Rotevatn.

– Kjent i årevis

Norge kritiseres spesielt for at tallet på personer som utsettes for total isolasjon, har steget, ifølge Wille.

Komiteen gjentar også kritikken av at personer kan bli sittende i varetekt i mer enn 48 timer før de fremstilles for en domstol.

– Myndighetene har vært kjent med dette problemet i årevis og har hatt god anledning til å styrke kapasiteten i kriminalomsorgen og rettsvesenet for å unngå slike fristbrudd, mener NIM-direktøren.

Det er åttende gang FNs torturkomité vurderer Norges etterlevelse av torturkonvensjonen, som Norge sluttet seg til i 1986. Komiteen består av ti uavhengige eksperter oppnevnt av FN.

Asylbarn

FNs barnekomité og menneskerettskomité har tidligere kritisert Norge for ikke å behandle asylbarn likt med andre barn i Norge. Nå kommer torturkomiteen med den samme kritikken.

Dette er noe myndighetene umiddelbart må ta tak i, krever Redd Barna.

– Myndighetene kan ikke fortsette å avvise kritikken fra FN med et skuldertrekk. Vi kan ikke akseptere at barn som har kommet alene på flukt til Norge, får et dårligere tilbud enn andre barn, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barnas norgesprogram

Publisert: