Sandberg med milliardløfte til oppdrettskommuner

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil ha mer fisk i norske oppdrettsmerder, men næringen kan ikke love noen vekst.

Publisert:

ØNSKER MER OPPDRETT: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) lover at oppdretterne både vil få kunne øke produksjonen i anleggene de har, og kjøpe nye løyver neste år. Foto: Tore Meek / Scanpix

NTB

– Oppdrettsnæringen vil få tilbud om vekst fra 2018, både å øke produksjonen i eksisterende anlegg, samt kjøpe nye tillatelser. Forutsatt at oppdrettsnæringa gjør jobben sin på miljø og kommunene legger til rette for nye areal, vil det i årene framover trille milliarder på milliarder inn i Havbruksfondet, sier Sandberg til NRK.

Tilbud innen nyttår

Han legger til at med en økning i produksjonen på 2,45 prosent neste år, må næringen betale 1,4 milliarder kroner til Havbruksfondet. Av denne summen går 80 prosent til kommunene.

Innen nyttår vil regjeringen ha klart et tilbud om vekst i tillatt biomasse i eksisterende anlegg, og tidlig neste år vil opplegget for å kunne tildele nye konsesjoner bli presentert.

Frykter strenge krav

Oppdrettsnæringen er spent på hvilke krav næringen vil møte.

– Forutsetningen for den veksten fiskeriministeren ønsker seg er at disse kravene ikke blir for strenge, og dermed vanskelig å gjennomføre for næringen. Vi er spente på hvilket nivå man legger seg på, sier informasjonssjef Øyvind André Haram i Sjømat Norge.

Publisert: