Rapporten: Breivik er selvopptatt og dyssosial

Terrortiltalte Anders Behring Breivik har en narsissistisk og dyssosial personlighetsforstyrrelse. Det er blant konklusjonene til rettspsykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen.

Publisert Publisert
  • NTB

Hovedkonklusjonen er at Breivik ikke var psykotisk på handlingstidspunktet 22. juli i fjor, og er dermed strafferettslig tilregnelig. Det viser rapporten som ble lagt fram tirsdag og som NRK, VG, Dagbladet og Aftenposten henviser til.

Rettspsykolog Pål Grøndahl forklarer begrepene narsissistisk og dyssosial slik:

— Når man er narsissistisk har man et falskt selvbilde, og man ser på seg selv som spesiell, med enestående egenskaper, eller en stor misjon. Man har helt overdrevne tanker om seg selv, sier Grøndahl til NRK.

— Dyssosial er en gjennomgående lidelse hvor man er preget av manglende respekt for normer, lover og regler. Man har lav frustrasjons- og aggresjonsterskel, sier Grøndahl.

Drøfter gammel rapport

Forsvarer Vibeke Hein Bæra har lest den nye rapporten, men vil overfor VG ikke kommentere hvordan Aspaas og Tørrissen vurderer diagnosen fra den første rapporten som konkluderte med at Breivik var paranoid schizofren 22. juli.

— Det jeg kan si, er at de nye sakkyndige drøfter den gamle rapporten, blant annet hvorvidt det finnes paranoide og narsissistiske trekk, sier hun.

Hun legger til at de nye sakkyndige har tolket fakta i saken annerledes.

— Dette gjelder hans politiske meninger, ideologien, Knights Templar og mer, sier Bæra.

Hovedpunkter

Den nye rapportens konklusjon har følgende hovedpunkter:

— Observanden var ikke psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad (§44) på tiden for de påklagede handlinger.

— Observanden har ikke en alvorlig psykisk lidelse med betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, og han handlet ikke under en sterk bevissthetsforstyrrelse på tiden for de påklagede handlinger. Observanden er ikke lettere psykisk utviklingshemmet.

— Observanden var ikke psykotisk på tiden for undersøkelsene.

— Det er høy risiko for gjentatte voldelige handlinger.

Psykopat

Rettspsykiater Henning Værøy er ikke overrasket over den nye vurderingen.

— Jeg ser på Breivik som narsissisten som ble oversett. I kombinasjon med en dyssosial personlighetsforstyrrelse, tok han dette ut på verst tenkelig måte: Et massedrap, sier Værøy.

Han understreker at det er et hav av forskjell på paranoid schizofreni og den nye konklusjonen.

Værøy mener det er greit å kalle Breivik psykopat.

— Det passer bra å kalle ham for det. Psykopati henter inn trekk fra flere personlighetsforstyrrelser. Først og fremst den dyssosiale, dernest den narsissistiske og så den emosjonelt ustabile. Hva som dominerer bildet til enhver tid vil kunne variere, og et trenet øye vil også kunne kjenne igjen andre personlighetsforstyrrelser, sier Værøy. (©NTB)

Publisert