Mener Strålevernet driver useriøst

Miljøvernfolk har ingen tillit til Strålevernet og mener at anbefalingene derfra ikke kan tas på alvor.

— Vi har overhodet ingen tillit til Statens strålevern. Etter vår oppfatning driver de useriøst. Man kan ikke stole på deres vurderinger. Det sier Sissel Halmøy, fagansvarlig for elektromagnetisk stråling i Norges Miljøvernforbund.

Strålevernets «avskilting» av de utenlandske ekspertene er etter hennes mening bare pinlig og respektløst.

Nesten flau

— Man blir nesten flau over å være norsk når man hører slikt. Risikoen ved stråling er i ferd med å synke inn de fleste steder i verden, men i Norge vil man ikke innrømme noe som helst. Kanskje det har noe å gjøre med at man på død og liv ikke vil skremme folk, men det er misforstått. Folk vil vite fakta. Man oppnår ingen ting ved å fordreie, underslå eller bagatellisere farene, sier Halmøy.

Hun mener det er et sterkt signal at EU-parlamentet tidligere i høst, med overveldende flertall, gikk inn for strengere restriksjoner på mobilbruk med utgangspunkt i faren for stråleskader.

Fjerner sender på skoletak

Oslo har fattet prinsippvedtak om at basestasjoner på eller ved skoler skal fjernes, selv om Strålevernet forsikrer at det er risikofritt. I Bergen er det bestemt at en omstridt mobilsender - på taket av Midttun skole - skal bort etter et halvt år i drift fordi foreldrene frykter langtidsskader. Også i dette tilfellet var Strålevernet inne i bildet og vurderte saken som helt problemfri.

— Jeg tror dette viser at stadig flere mennesker, ikke minst foreldre, med god grunn stiller seg skeptiske til Strålevernets forsikringer, sier Sissel Halmøy.

150.000 har plager

Beregninger som er foretatt i den svenske befolkningen viser at omkring tre prosent er plaget av symptomer som har med mobilstråling og stråling fra trådløse nettverk å gjøre. Omregnet til norske forhold betyr det at ca. 150.000 personer har uttalte plager som kan knyttes til en eller annen form for elektromagnetisk stråling. Statens strålevern har avvist at det kan være noen sammenheng.