«I den vidaregåande skulen har me eit stadig aukande tal på elevar som fell bort»

FULLFØRER IKKE: Omtrent tre av ti har ikke fullført videregående skole fem år etter at de begynte. ILLUSTRASJONSFOTO: SCANPIX

I et innlegg på nettsidene til Senterpartiet, tar Silje Vatna til orde for en mer praktisk skole. Vatna er nestleder i Stord Sp og leder i Stord og Fitjar Senterungdom, og står på tredjeplass på partiets liste til årets kommunevalg. Hun skriver:

«I den vidaregåande skulen har me eit stadig aukande tal på elevar som fell bort. Dette tek me på alvor og går inn for å letta trykket på den teoritunge kvardagen til elevane.»

Men har antallet elever som ikke fullfører videregående skole økt?

Ja, for antallet har økt

SSB fører statistikk over gjennomstrømningen i videregående skole. Fullført opplæring betyr at eleven/lærlingen har bestått alle årstrinn i videregående opplæring som fører til vitnemål eller fag-/svennebrev, ifølge SSB.

Norske elever har rett til tre års videregående opplæring tatt over en femårsperiode. De som begynte på videregående fra og med 2006, er det derfor fortsatt for tidlig å si noe om.

SSBs tall viser tydelig at antallet elever som har avbrutt videregående utdanning har økt jevnt siden 2001:

 19941997199819992000
Fullført på normert tid32.73730.18731.02730.38829.098
Fullført på mer enn normert tid53236793646357636848
Fortsatt i opplæring etter 5 år26282657283027452874
Avbrutt opplæring13.73713.03912.50112.40413.162
 20012002200320042005
Fullført på normert tid30.25230.80531.53332.96034.725
Fullført på mer enn normert tid60876279674777927789
Fortsatt i opplæring etter 5 år35023667315231853184
Avbrutt opplæring12.86313.76814.83915.29615.613

Fra og med 2001 har SSB også skilt ut «avbrutt videregående opplæring» i de som gjennomførte, men strøk, og de som sluttet underveis. Slik er utviklingen:

    2001   2002  2003  2004  2005
Ikke bestått   3324   4026   4328   4509   4408
Sluttet underveis   9539   974210.51110.78711.205

Nei, for andelen har ikke økt

Det er altså ingen tvil om at antallet som ikke fullfører videregående opplæring har vært «stadig økende» siden 2001, men det er også hensiktsmessig å undersøke om denne økningen er reell — altså om den er større enn den generelle økningen i elevmassen.

Norske elever begynner på videregående det året de fyller 16 år, og vi har derfor sammenlignet fødselstall opp mot antallet som 16 år senere startet på videregående uten å fullføre. SSBs tall viser ingen klare sammenhenger mellom store barnekull og tilsvarende store frafall:

LevendefødteEndringAvbrutt opplæringEndring
197851.749 199413.737 
198150.708- 2,0 %199713.039- 5,1 %
198251.245+ 1,1 %199812.501- 4,1 %
198349.937- 2,6 %199912.404- 0,8 %
198450.274+ 0,7 %200013.162+ 6,1 %
198551.134+ 1,7 %200112.863- 2,3 %
198652.514+ 2,7 %200213.768+ 7,0 %
198754.027+ 2,9 %200314.839+ 7,8 %
198857.526+ 6,5 %200415.296+ 3,1 %
198959.303+ 3,1 %200515.613+ 2,1 %

Om vi derimot regner SSB-tallene i tabellene lenger opp om til prosent, finner vi et nokså nøyaktig samsvar mellom økningen i frafall og økningen i den generelle elevmassen.

Helt siden midt på 90-tallet har frafallet ligget på omtrent samme nivå: tre av ti fullfører ikke videregående opplæring innen fem år. Andelen som faller fra har altså ikke økt:

 19941997199819992000
Fullført på normert tid60 %57 %59 %59 %56 %
Fullført på mer enn normert tid10 %13 %12 %11 %13 %
Fortsatt i opplæring etter 5 år5 %5 %5 %5 %6 %
Avbrutt opplæring25 %25 %24 %24 %25 %
 20012002200320042005
Fullført på normert tid57 %57 %56 %56 %57 %
Fullført på mer enn normert tid12 %12 %12 %13 %13 %
Fortsatt i opplæring etter 5 år7 %7 %6 %5 %5 %
Avbrutt opplæring24 %25 %26 %26 %25 %

* At summen for 2002 ikke blir 100 prosent, skyldes avrunding.

Dette påpeker også Utdanningsdirektoratet, som i et notat skriver:

«Andelen som fullfører og består videregående innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 70 prosent [...] siden 1994-kullet, med et foreløpig toppunkt for kullet som begynte i videregående opplæring i 1998.»

For øvrig er den nasjonale målsetningen, ifølge Utdanningsdirektoratet, å øke andelen som fullfører fra 69 prosent for 2004-kullet til 75 prosent for 2010-kullet.


Rate: Feil

Påstand: «I den vidaregåande skulen har me eit stadig aukande tal på elevar som fell bort»

Kilde for påstand: Silje Vatna (Sp) i innlegg på Senterpartiet.no

Vår konklusjon: Denne påstanden har, i likhet med flere andre faktasjekk.no har undersøkt i valgkampen, en kjerne av sannhet. Likevel er den diskutabel. Vatna har rett i at et økende antall elever avbryter videregående skole. Dette er imidlertid bare en del av bildet ettersom andelen som sluttet var den samme for 94-kullet som 05-kullet. Den opplysningen er høyst relevant når man skal vurdere utvikingen etter Reform 94. Selv om Vatna med fordel kunne tatt med nyanseringen i blogginnlegget, er påstanden hennes riktig.

Vurdert av: Gard Steiro, sjefredaktør (kst.)