Skutle renvasket for Amsterdam-turen

Riksadvokaten slår fast at Høyres stortingsrepresentant Erik Skutle ikke gjorde noe straffbart da han kjøpte cannabis og sopp i Amsterdam.

20140307DEG040.jpg

Skutle har tidligere vedtatt en bot på 10.000 kroner, uten å ha erkjent straffskyld. Nå fastslår Riksadvokaten at forholdet som gjelder Amsterdam-turen ikke er straffbart, skriver VG.

Cannabis og sopp

Skutle fikk opprinnelig et forelegg på 10.000 kroner for erverv og bruk av cannabis "ved en rekke anledninger" i Bergen og andre steder. Forelegget gjaldt også kjøp av noen jointer med cannabis og 10-15 gram "trøffel-sopp" i Amsterdam.

I ettertid har Riksadvokaten slått fast at forholdet i Amsterdam ikke er straffbart, mens punktet som gjelder kjøp og bruk i Norge, blir stående. Boten er redusert til 8000 kroner.

Riksadvokaten har også omgjort påtaleunnlatelsen som ble ilagt et annet Unge Høyre-medlem. Saken henlegges nå som intet straffbart forhold. For en tredje er boten redusert.

Les også

Skutle bøtelagt for narko-sopp

Liten mengde

Riksadvokaten påpeker at det er bruk, ikke erverv, som fremstår som det sentrale i saken, og at denne typen befatning med narkotika normalt blir bedømt som overtredelse av legemiddelloven, ikke narkotikapargrafen.

Riksadvokaten legger videre vekt på at det dreier seg om en svært liten mengde narkotiske stoffer, at de var beregnet for egen bruk, og at kjøp og bruk av cannabis er lovlig i Nederland.

"Besittelse vil etter omstendighetene være straffbar, men neppe når det kun er snakk om besittelse av en mindre mengde cannabis til eget bruk (under 5 gram)", heter det.

Riksadvokaten legger også til grunn av den aktuelle soppen ikke er omfattet av narkotikalovgivningen i Nederland.

Elden kritisk

Skutles advokat, John Christian Elden er svært kritisk til etterforskningen i Hordaland politidistrikt.

— Riksadvokaten slår fast at den lokale påtalemyndigheten og politiet i Bergen forskjellsbehandlet Skutle og tre Unge Høyre-politikere, da de straffet dem for bruk av hasj på en tur til Amsterdam. Ingen andre ville fått et forelegg for å ha ervervet hasj til eget bruk i Nederland, sier Elden til VG.

BT fikk tilsendt forelegget mot Skutle etter en innsynsbegjæring til Hordaland politidistrikt. Spesialenheten for politisaker skal nå etterforske om politiet hadde adgang til å utlevere forelegget mens klagesaken lå til behandling hos Riksadvokaten.