Meyer ut mot Jensens svar om SSB-bråket

Svarene som finansminister Siv Jensen (Frp) har gitt Stortinget, er ufullstendige, mener avgått SSB-sjef Christine Meyer.

Avgått SSB-sjef Christine Meyer er kritisk til finansminister Siv Jensens (Frp) svar om bråket i byrået. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

NTB

– Finansministerens svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen gir ikke en korrekt og dekkende fremstilling av saken, sier Meyer i en uttalelse til NTB.

Jensen svarte tirsdag på seks spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om sin rolle i konflikten. Der hevder hun at hun flere ganger har advart Meyer underveis i omorganiseringsprosessen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Advarslene, eller mer dekkende, bekymringene, Finansdepartementet har kommet med til SSBs ledelse, har vært av ulik karakter. Flere av bekymringene rettet seg mot forslagene som ble fremlagt i Bye-utvalgets innstilling, som kom i januar 2017, og disse forslagene ble betydelig moderert i forslagene til prinsipper jeg fremla for styret i april 2017, sier Meyer.

Hun sier andre bekymringer gjelder spørsmål der SSB er faglig uavhengig, mer konkret om de faglige kravene som skal stilles til forskning og forskere i SSB.

– Svarene fra finansministeren er ufullstendige fordi de ikke redegjør for hva SSBs ledelse svarte, og hva ledelsen foretok seg for å imøtekomme bekymringene departementet hadde. Svarene redegjør også i svært begrenset grad for den omfattende uformelle styringsdialogen som har vært mellom Finansdepartementet og SSB om omstillingsarbeidet, som følge av finansiering av et moderniserings- og digitaliseringsprogram, påpeker Meyer.

Hun mener finansministeren heller ikke redegjør for behovet for å omstille forskningsavdelingen. Ifølge Meyer var dette nødvendig for å heve kvaliteten og redusere sårbarheten på SSBs leveranser, samt å motvirke kutt i staben i statistikkavdelingene.

Meyer ønsker ikke å kommentere saken utover dette, men sier hun stiller opp for kontrollkomiteen dersom den ønsker en nærmere redegjørelse.