Frp krever at Stortinget voterer over Hagens nobelkandidatur

Fremskrittspartiet ba torsdag om at Stortinget må kunne stemme over Carl I. Hagen som partiets representant i Nobelkomiteen under avstemningen fredag.

Publisert: Publisert:

Oslo 20171206. Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi mener Stortinget bør ha anledning til å stemme over Carl I. Hagens nobelkandidatur. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

– Vi ønsker å få votert over vår kandidat, som er Carl I. Hagen i Stortinget. Vi legger til grunn Stortingets mangeårige praksis med å kunne stemme for de vi er for og imot det vi er imot og vil derfor henvise til Stortingets forretningsorden paragraf 59, heter det i merknaden som partiet torsdag formiddag sendte til Stortingets valgkomité.

I den angjeldende paragrafen heter det: «Foreligger det i en sak flere forslag, skal presidenten sette hvert av dem under avstemning i logisk rekkefølge. Voteringsordningen må være oppgitt og godtatt på forhånd.»

Finleser Stortingets forretningsorden

Voteringsreglene og Stortingets forretningsorden blir altså et sentralt tema helt til siste slutt av Nobel-bruduljen. Frp fikk torsdag formiddag avklaring fra konstitusjonell avdeling på Stortinget på noen siste spørsmål.

Opposisjonen på Stortinget har gått inn for at Frp ikke får anledning til å foreslå Hagen som kandidat når Stortinget fredag skal stemme over saken ettersom han er vararepresentant. Frps plass vil dermed stå tom.

Et flertall bestående av Ap, KrF, Venstre, Senterpartiet og SV har krevd at det før avstemningen skal tas stilling til om det skal voteres over en ikke-valgbar kandidat eller ikke. På den måten skal man beskytte stortingsflertallet, som tirsdag vedtok at vara- og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

Frp: Fortsatt håp

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier partiet holder fast ved sin kandidat, og at det fortsatt er mulighet for at han kan fremmes i Stortinget.

– Vi stiller opp på stortingsmøtet i morgen med håp om at vi får dette gjennom, men det gjenstår å se. Det er Stortinget som avgjør dette, sier Limi.

I merknadene argumenterer Fremskrittspartiet med at Stortinget i utgangspunktet skulle velge to faste kandidater og mener at det fortsatt må være gjeldende. Partiet gjentar at det ikke finne lovregler som hindrer dem i å fremstille Hagen som kandidat.

– Når det gjelder vararepresentanter til Stortinget og deres valgbarhet, har dette i nobelsammenheng aldri vært et tema før Fremskrittspartiet fremmet forslag på Carl I. Hagen, heter det i merknaden.

Frp har også funnet fram til opplysninger som viser at stortingsrepresentanter tidligere har fått permisjon for å besette vervet som riksrevisor. Sist det skjedde gjaldt det Bjarne Mørk Eidem (Ap), som tiltrådte i 1990.

Fremskrittspartiet gjentar også sin kritikk av at andre partiers innblanding i saken, og mener flertallet på Stortinget har innført en ny praksis i strid med langvarig, demokratisk tradisjon.

Hagen: «Ny situasjon»

Hagen selv varslet en «ny situasjon» i Nobel-bråket i forkant av Frps innspill til komiteen. I en tekstmelding til NRK skrev han at stortingsflertallet ikke kan regelverket.

Av SMS-utvekslingen framgår det at Hagen på ingen måte har gitt opp kampen for å få en plass i Nobelkomiteen, selv om hans navn ikke er med på valgutvalgets foreløpige innstilling til medlemmer i komiteen.

– Det er bare et utkast og intet uventet, skriver Hagen i tekstmeldingen, og henviser til Frps merknader.

– Da vil det bli en ny situasjon, skriver han videre.

Publisert: