Nok en gang skal Bergen kommune i retten for å få tilbake eiendommer

Uenigheter mellom Bergen kommune og fylket vil den kommende uken ende opp i Bergen tingrett. Striden står om tre skolebygg, en eierandel og 34,8 millioner kroner.