Langt færre mindreårige asylsøkere skal bosettes

Antallet mindreårige asylsøkere som skal bosettes i kommunene, stuper, melder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

ASYL: Kommunene blir bedt om å ta imot langt færre enslige mindreårige asylsøkere i år enn i fjor. Tallet på hvor mange som skal bosettes, har falt med over en tredel. NTB scanpix

NTB

I september i fjor fikk kommunene beskjed om å gjøre seg klare til å bosette 1.100 enslige mindreårige asylsøkere. Fem måneder senere har tallet falt til 700, en nedgang på 36 prosent.

Nedgangen skyldes både at det kommer færre enn tidligere, og at færre får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosetting, opplyser IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til NTB.

– Behovet for bosetting er dermed sterkt redusert. Dette er det viktig for oss å få ut til alle kommunene. Vi har anmodet kommunene om å bosette flere enn vi har behov for, sier hun.

Venter 800 i år

I fjor ble 15.988 flyktninger bosatt i 411 kommuner, av dem 1.599 enslige mindreårige under 18 år.

I år er 800 enslige mindreårige asylsøkere ventet til Norge, ifølge UDIs siste prognose. Imidlertid jobbes det med en ny prognose, opplyser UDI til NTB. I fjor kom det 320.

Rieber-Mohn håper at varselet om det reduserte behovet for bosetting ikke vil skape sure miner i kommunene.

– Kommunene har gjort en kjempeinnsats og har vist seg veldig fleksible. Og prognoser er jo nettopp det, de er usikre fordi ankomsttallene endres raskt, sier hun.

Les også

Svenske journalister vil anke dom for menneskesmugling

Tre kriterier

Tallet på plasser skal reduseres etter tre kriterier:

* De 20 kommunene som skal bosette flest, blir bedt om å bosette færre. Dette gjelder Arendal, Asker, Askøy, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fjell, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Lillehammer, Oslo, Rana, Ringerike, Salangen, Sandnes, Skien, Stavanger, Tromsø og Trondheim

* Mange kommuner har gjort vedtak om hvor mange enslige mindreårige de skal motta, men har ennå ikke opprettet konkrete tiltak. Disse blir bedt om å vente med dette.

* Enkelte kommuner har ennå ikke svart på anmodningen fra IMDi om hvor mange de kan bosette. De blir bedt om å utsette å svare.

Ta hensyn

Noen kommuner har imidlertid allerede gjort i stand plasser for å ta imot enslige mindreårige.

– Vi prøver å ta hensyn til dette. Det aller viktigste er å få ut informasjonen på et tidlig tidspunkt slik at kommunene ikke blir sittende med plasser og et apparat som ikke tas i bruk, sier Rieber-Mohn.