«I Norge i fjor bygget vi 11 kilometer motorvei»

VIL HA MER VEI: Bård Hoksrud påpeker i en debatt på NRK at det bare ble bygget 11. kilometer motorvei her i landet i fjor. Aftenposten

21. august var samferdsel tema da Bård Hoksrud (Frp) debatterte med samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) på NRKs valgsending. Bård Hoksrud er ikke fornøyd med farten og omfanget på veibyggingen her i landet. Arnstad heviste til Nasjonal Transportplan.

«I fjor bygde vi 11 kilometer motorvei», sier Bård Hoksrud ser ut som om han er oppgitt.

«Motorvei er firefelts motorvei», utdyper han.

Fire felt

Vi bestemmer oss for å sjekke denne påstanden.

Veier bygges over tid. Når Hoksrud sier «bygget», antar vi han sikter til veistrekninger som ble ferdige og åpnet i fjor.

Ifølge Store Norske leksikon og Wikipedia defineres en motorvei når den har adskilte kjørebaner og minst to kjørefelt i hver trafikkretning, og ikke har plankryss med annen vei eller jernbane.

Først ber vi Hoksrud om dokumentasjon. Han henviser til et skriftlig spørsmål han stilte til samferdselsministeren 16. oktober i fjor. I svaret fra Marit Arnstad står det at det pr. 31. august i fjor var bygget 10 kilometer med firefelts riksvei.

I 2011 ble det bygget 19 kilometer motorvei, og i år er målet 15 kilometer motorvei.

10,5 faktisk

Vi tar kontakt med Statens vegvesen for å høre om dette er riktig. De rapporterer ikke på begrepet motorvei, men bruker benevnelsen firefelts vei.

Svaret fra dem kommer raskt: Det viser seg at Hoksrud har gitt de rødgrønne æren for en halv kilometer vei ekstra.

I 2012 ble det nemlig bygget 10,5 kilometer med firefelts vei i Norge. Det skjedde på strekningen Sky – Langangen på E 18 i Vestfold.

530 til sammen

I 2012 ble det i alt åpnet for trafikk på 42,8 kilometer riksvei i Norge.

Av dette er altså 10 kilometer firefeltsvei. Fire kilometer er to— og trefeltsvei med midtrekkeverk.

Resten av strekningene som ble åpnet var på ordinære tofeltsveier uten midtrekkeverk - til sammen 28,5 kilometer.

I tillegg til å bygge veier ble det også gjort et arbeid med å bygge midtrekkverk. Det ble i fjor gjort på 24,5 kilometer av de eksisterende veiene vi har her i landet - i tillegg til de 4 km med ny to- og trefeltsveg der det også ble etablert midtrekkverk.

Totalt fantes det i Norge 530 kilometer med firefeltsvei ved årsskiftet 2012/2013. Og ellers:

  • 221 kilometer firefelts motorvei er blitt bygget i Norge perioden 2006-2013. * Firefelts veier (Motorveier) finnes i dag i 13 av landets 19 fylker.
  • Disse har ikke firefelts motorvei: Oppland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark.

Rate: Feil

Påstand: «I Norge i fjor bygget vi 11 kilometer motorvei»

Kilde for påstand: Bård Hoksrud (Frp), NRKs valgsending 21. august

Vår konklusjon: En motorvei skal ha adskilte kjørebaner og minst to kjørefelt i hver retning. Når det gjelder veier av denne standarden, ble det bare ferdigstilt 10,5 km i fjor. Tallene fra Statens vegvesen gir Hoksrud rett, at han runder av til nærmeste hele kilometer, synes vi er helt greit.

Vurdert av: Tor Olav Mørseth, nyhetsredaktør