Beskylder påtalemyndigheten for trenering i Treholt-saken

Norsk presse er opprørt og mener statsadvokat Lasse Qvigstad forsøker å trenere spørsmålet om innsyn i opptakene fra Treholt-rettssaken. Statsadvokaten avviser beskyldningene.

Publisert: Publisert:
NTB

Fredag sendte advokat Ane Stokland et brev til Borgarting lagmannsrett hvor hun klager på påtalemyndigheten og statsadvokat Lasse Qvigstads håndtering av pressens rett til innsyn i de hemmelige lydopptakene fra Treholt-rettssaken i 1985.

Den 12. juni ba lagmannsretten om at de hemmelige delene fra rettssaken mot Treholt skulle oversendes retten med vurderinger om opplysningene fortsatt skal holdes hemmelig.

Onsdag bestemte Qvigstad at pressen skal få innsyn i de ugraderte lydbåndene fra rettssaken, men la til at han har bedt Politiets sikkerhetstjeneste sammen med Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Justisdepartementet vurdere avgradering av lydbåndene som ble tatt opp bak lukkede dører.

Ifølge NRK-advokat Stokland, som representerer en samlet norsk presse mot påtalemyndigheten, er dette ikke godt nok, og heller ikke i tråd med den prosessen som lagmannsretten har lagt i saken.

Statsadvokaten sier til NTB at spørsmålet om innsyn i de hemmelige delene av rettssaken ikke kan avgjøres etter bestemmelser i menneskerettsloven.

— Påtalemyndighetens syn er at sikkerhetslovens bestemmelser må gjelde om hvem som skal avgradere opplysninger og disse prosedyrene gjelder etter vårt syn også for domstolene, sier Qvigstad.

Publisert: