På vinnerlaget

Bjerknessenteret i Bergen jubler over nyheten om Nobels fredspris for 2007. Direktør og forsker Eystein Jansen er svært sentral i FNs klimapanel, som er en av vinnerne.

Publisert:

— Jeg trodde mediene var på villspor da de spekulerte i om vi ville få prisen. Derfor er jeg veldig overrasket, sier Eystein Jansen til bt.no.

Nobels fredspris for 2007 deles mellom Al Gore og FNs klimapanel (IPCC). Forsker Eystein Jansen ved Bjerknessenteret er nemlig en av hovedforfatterne i det som omtales som en av verdens viktigste klimarapporter.

Han ser på utdelingen av Fredsprisen som en honnør til det arbeidet som er gjort.

— Det blir vanskeligere å avvise klimapanelets autoritet etter dette. Jeg tror også Nobelkomiteen ønsker å skape enda større press i forkant av klimakonferansen på Bali i desember, sier Jansen.

FNs Klimapanel er delt i tre hovedgrupper. Jansen leder en av disse arbeidsgruppene og jobber med fortidsklima.

Sjekk klimapanelet til bt.no og still dem spørsmål her

- Bred faglig enighet

Informasjonsrådgiver Jill Johannessen ved Bjerknessenteret er svært glad for dagens prisutdeling.

— Kjempegledelig at IPCC har fått fredsprisen og kan styrke arbeidet videre. Det betyr også mye for profileringern av senteret utad. Vi har flere andre forskere hos oss som har bidratt i dette arbeidet, sier hun.

Bjerknessenteret har som ett av fire forskningsentre i Europa og eneste i Norden, levert klimasimuleringer til rapporten, inkludert scenario for klimautviklingen mellom 1850 til 2100.

Ved å gi fredsprisen til Al Gore og IPCC ønsker Nobelkomiteen å bidra til større fokus på de prosesser og vedtak som er nødvendige for å sikre det fremtidige klimaet på jorden og med det redusere trusselen mot menneskene.

— Klimafaren må tas med største alvor og et føre-var-prinsipp må gjelde. Omfattende klimaendringer vil kunne true livsvilkårene til millioner av mennesker, og vil kunne føre til folkeforflytninger og økt konkurranse om ressursene på jorden. Dette vil kunne gå særlig hardt utover sårbare stater i verden, sa Nobelkomiteens leder Ole Danbolt Mjøs på dagens pressekonferanse.

Han sa videre at IPCC gjennom sitt arbeid har klart å skape en bredere faglig enighet om menneskeskapte klimaendringer.

- Beæret

Al Gore ble omtalt som en av verdens mest markante miljøpolitikere.

— Han ble tidlig klar over klimautfordringene og har vist et sterkt engasjement på området. Gjennom politisk arbeid, foredrag, film og bøker har han styrket kampen mot klimaendringer, sa Danbolt Mjøs.

Gore selv sier han føler seg beæret over å dele årets Nobels fredspris med FNs klimapanel.

– Denne prisen blir enda mer meningsfull fordi jeg får æren av å dele den med FNs klimapanel – verdens fremste vitenskapelige organ viet til å forbedre vår forståelse av klimakrisen, sier Gore i en uttalelse fredag.

Den tidligere visepresidenten opplyser at han og kona Tipper vil donere prispengene til The Alliance for Climate Protection, en tverrpolitisk gruppe som jobber med å endre opinionens syn på klimaendringene, både i USA og ellers i verden.

Nobelkomiteens leder trakk også frem at både IPCC og Al Gore har bidratt til et sterkere fokus på at tiltak er nødvendig for å sikre klimaet på jorden.

— Det må handles nå, før klimaendringene kommer ut av menneskelig kontroll, sa Danbolt Mjøs til slutt i sin tale.

Statsminister Jens Stoltenberg kommenterte tildelingen slik overfor TV 2 Nyhetskanalen:

— Det er en flott og veldig fortjent pris. Viktig at den går til klimapanelet. Ekstra flott at Al Gore får den, siden han har skapt et stort folkeengasjement for å gjøre noe med klimaendringene.

CICERO-forskere også bidratt

De seks norske forskerne Knut Alfsen, Terje Berntsen, Jan Fuglestvedt, Ivar Isaksen, Gunnar Myhre og Kristin Rypdal har også bidratt til flere av FNs klimapanel sine rapporter. I tillegg har Karen O'Brien ved Universitetet i Oslo bidratt mens hun jobbet ved CICERO.

— Dette er en stor hyllest til verdens ledende klimaforskere og jeg er stolt av at flere av CICEROs forskere har bidratt til å fremskaffe solid vitenskapelig dokumentasjon av klimaendringene, sier CICERO-direktør Pål Prestrud i en pressemelding.

Prestrud er glad for at fredsprisen går til både klimapanelet og Al Gore.

— Klimapanelet har fremragende forskere, men de er dessverre ikke like gode til å formidle forskningen sin. Derfor er det gledelig at Al Gore, som har greid å forklare panelets forskningsresultater til millioner av mennesker, også får prisen, sier han.

Publisert:

SNUOPERASJON: Tidligere visepresident Al Gore er blitt symbolet på USAs oppvåkning om klimaendringene. Filmen «En ubehagelig sannhet» vil åpne øynene på millioner av amerikanere, tror politikk-professor.