Vurdererer hijab for dommere

Mens hijabdebatten raser i politiet vurderer norske domstoler å tillate religiøse hodeplagg hos dommere og advokater.

  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

Avdelingsdirektør Erling Moe i Domstolsadministrasjonen sier til Dagbladet at det i dag ikke finnes noen regler for bruk av religiøse hodeplagg i norske domstoler, men det kan det bli en endring på.

– For meddommere er det ikke gitt regler. For fagdommere er det tillagt Domstolsadministrasjonen (DA) å gi forskrift om bruk av kappe og lignende. Nå har DA satt i gang et utredningsarbeid for å avklare bruk av religiøse og andre symboler i retten, skriver Moe i en e-post til Dagbladet.

Les også: Politiet sier nei

Ingen hastesak

I første omgang skal det utredes om det i det hele tatt skal gis regler om religiøse hodeplagg i domstolene. Hvis ja, må det avgjøres hvilke aktører disse reglene skal gjelder for. Så langt er det ikke kommet ønsker fra fagdommerne om å bruke hijab eller andre religiøse symboler.

– Dette er dermed ingen hastesak for oss, sier Moe.

Les også: It's the religion, stupid

Professor i rettsvitenskap, Hans Petter Graver, mener spørsmålet om hijab i domstolene reiser den samme prinsipielle debatten som spørsmålet om hijab i politiet.

– På den ene siden skal domstolene være nøytrale i forhold til parter og livssyn. Det er selvfølgelig viktig for folks oppfatning av rettens uavhengighet. Samtidig bør jo domstolen speile alle lag i samfunnet, noe den i liten grad gjør i dag, sier han.

Les også: Forfattere mot politihijab

Tilliten

– Det avgjørende er om dette vil svekke tilliten til domstolene. Personlig synes jeg at et forbud mot religiøse hodeplagg som også skulle gjelde for jurymedlemmer er å gå litt langt, sier han til Dagbladet.

Danske myndigheter behandler for tiden et lovforslag som forbyr bruk av religiøse hodeplagg i domstolene. Forslaget vil trolig bli vedtatt.

Hva synes du om hijab i retten? Si din mening her.

Publisert: