«Vi har søkt om lavutslippssone, vi har fått nei»

DYRERE: Hvis Bergen skulle bli lavutslippssone, vil store kjøretøy uten tilstrekkelig luftfilter bli avkrevd lngt høyere pris i bompengeringen. TOR HØVIK (ARKIV)

KrF-byråd Filip Rygg diskuterte miljøpolitikk med SVs Lillian Blom på Vestlandsrevyen 23. august. Debatten dreide seg blant annet om hva byrådet har gjort for å redusere luftforurensingen i Bergen.

Debatten beveget seg i et relativt kjent sirkelmønster: Opposisjonen i Bergen (Blom) kritiserer det borgerlige byrådet for å gjøre for lite. Byrådet (Rygg) skylder på den rødgrønne regjeringen som gjør det vanskelig å gjennomføre ønsket politikk.

— Vi har søkt om lavutslippssone, vi har fått nei, sa Rygg.

— Nå må jeg få lov å arrestere Filip Rygg. Det er feil at de har søkt om lavutslippssone, sa SVs Lillian Blom, før programlederen avbrøt denne delen av diskusjonen.

Forslaget om lavutslippssone handler om at store kjøretøy uten partikkelfilter skal måtte betale mer for å kjøre i sonene, i dette tilfelle i bompengeringen i Bergen. Helt siden 2008 har Samferdselsdepartementet (SD) hatt et lovforslag liggende som skal gi kommuner mulighet til å innføre lavutslippssoner.

Signalisert, ikke søkt

Men lovforslaget er aldri blitt innført. Rent faktisk har da heller ikke Bergen kommune ikke «søkt om» å få bli lavutslippssone. Det er ikke åpning for å søke om dette.

«Så vidt jeg har kunne bringe på det rene, har Bergen kommune ikke «søkt om lavutslippssone» overfor SD. Derimot har de to ganger bedt om en orientering om når loven om lavutslippssoner vil bli behandlet (brev av hhv 7.9.2009 og 12.1.2010)», skriver Anne Brendemoen ved fagavdelingen i Samferdselsdepartementet.

Men Bergen har ved flere anledninger signalisert at kommunen ønsker å bli prøvekommune for lavutslippssoner. Filip Rygg har selv tatt opp spørsmålet som vararepresentant på Stortinget. «Når kan vi forvente at regjeringen får på plass en forskrift som gjør det mulig å innføre lavutslippssone og dermed nå de nasjonale målene for NO2-nivå?» spurte Rygg i skriftlig spørsmål til samferdselsministeren.

«Utfordrende å håndheve»

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa svarte at lavutslippssoner vil medføre relativt høye administrative kostnader, og at en slik ordning ville blitt «utfordrende å håndheve» overfor utenlandske kjøretøy.

Kleppa skriver også at «renseløsningene for NOx er effektive så lenge bilene kjører i høy hastighet», ifølge «ny forskning», og at lavutslippssone i byer med lave hastigheter ikke vil ha den forventede effekten på miljøet.

Må vurdere på nytt

Departementet må vurdere hele forslaget om lavutslippssoner på nytt, ifølge statsråden.

«I mellomtiden må derfor arbeidet for bedre lokal luftkvalitet konsentreres til andre tiltak», skriver Kleppa.

«SD har (...) bedt Vegdirektoratet (VD) om å klargjøre i hvilken grad neste generasjon biler har et vesentlig lavere utslipp, og komme med en tilrådning til SD om virkemidler for bedre lokal luftkvalitet, - inklusive spørsmålet om lavutslippssoner. Rapporten fra VD er ventet innen utgangen av året», skriver Brendemoen.


Rate: Feil

Påstand: «Vi har søkt om lavutslippssone, vi har fått nei.»

Kilde for påstand: Bergensbyråd Filip Rygg (KrF) i NRK-debatt 23. august 2011

Vår konklusjon: Bergen kommune har aldri sendt noen formell søknad om lavutslippssone og har dermed formelt sett heller aldri fått nei. Det medfører imidlertid riktighet at byrådet i Bergen har ønsket å innføre en lavutslippssone, og at Rygg blant annet har utfordret regjeringen med tanke på når en slik ordning er på plass. Svaret fra regjeringen har vært at de vil vurdere hele ordningen med lavutslippssoner på nytt. Rygg burde vært mer presis i sitt ordvalg, men substansen i det han sier er stort sett riktig. Påstanden er delvis sann.

Vurdert av: Tor Olav Mørseth, nyhetsredaktør