Høyesterettsdommere kan bli stilt for Riksrett

Tre høyesterettsdommere risikerer å bli stilt for Riksrett på grunn av sin befatning med Fritz Moen-saken.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 15 år gammel

Stortingets kontrollkomité har enstemmig vedtatt å åpne sak for å vurdere om høyesterettsdommerne Magnus Matningsdal, Karen Bruzelius og Eilert Stang Lund skal stilles for riksrett i etterkant av Fritz Moen-saken.

Privatetterforsker Tore Sandberg anmeldte i 2006 de tre høyesterettsdommerne for å få vurdert om de tre hadde gjort seg skyldig i grov uforstand i tjenesten, og for å ha handlet mot bedre vitende. Bakgrunnen var at de i 2003, under behandling av gjenopptakelsesbegjæringen av de to studentdrapene i Trondheim, bare tillot gjenopptakelse av Sigrid-saken og avviste Torunn-saken.

De tre dommerne har på kontrollkomiteens anmodning levert en redegjørelse der de avviser å ha oversett viktige bevis.

Fornøyd Sandberg

Det er en svært fornøyd Sandberg som nå ser at anmeldelsen kan føre fram.

– Ja, jeg er svært fornøyd. Det er jo også, uansett hva utfallet blir til slutt, et sterkt signal som jeg antar vil treffe hele rettssystemet. Det er et signal om at alle plikter å følge boka uansett hvor i rettssystemet man sitter, enten det er som leder av politiavhør eller i Høyesterett, sier Sandberg til NTB.

Han tror også at de tre høyesterettsdommerne ikke har noen jubeldag.

– Jeg tror aldri de tenkte seg i oktober 2003, da de avsa kjennelsen i kjæremålsutvalget, at de skulle få oppleve det de nå gjør. Det som skjer er også en klar bekreftelse på den uretten Fritz Moen ble til del. Det er åpenbart at kontrollkomiteen betrakter saken med stort alvor, sier Tore Sandberg.

Sandberg har begrunnet sin anmeldelse med at dommerne unnlot å ta med vitneutsagnene som Sandberg mener beviser at Moen ikke kunne være Torunn Finstads drapsmann.

Fritz Moen døde i 2005, og ble først frifunnet for Torunn-drapet i 2006 etter at en annen mann tilsto på dødsleiet.

– Historisk vedtak

Kontrollkomiteens fungerende leder, Øystein Djupedal (SV), nøler ikke med å betegne vedtaket som historisk.

– Det er første gang det nye riksrettssystemet tas i bruk. Når vi nå tar det første skritt for å reise sak, er det upløyd mark, sier Djupedal til NTB.

Han håper komiteen kan sende over sin innstilling til ansvarskommisjonen før sommerferien.

Djupedal karakteriserer Moen-saken som en «forferdelig skamplett» på rettsvesenet, men understreker at komiteen ikke behandler Moen-saken så sådan.

Langt fram

Selv om kontroll— og konstitusjonskomiteen har bestemt seg for å åpne sak, er det langt fram før en eventuell sak i Riksrett.

I første omgang skal komiteen lage en innstilling som skal oversendes til den såkalte ansvarskommisjonen. Det er tilstrekkelig at en tredel av stortingsrepresentantene slutter seg til forslaget for at det skal kunne oversendes.

Ansvarskommisjonen, som ledes av professor Erling Husabø, skal vurdere innstillingen fra kontrollkomiteen. Kommisjonens anbefaling sendes tilbake til politikerne. Stortinget står fritt i behandlingen av innstillingen, og bestemmer selv om saken skal oversendes til Riksrett.

Ifølge den nye ordningen består Riksrett nå av 11 personer, seks sivilt oppnevnte og fem høyesterettsdommere. Høyesterettsjustitiarius er Riksrettens president.

ETTERSPILL: Fritz Moen (til høyre) ble drapsdømt to ganger og senere frifunnet. Nå kan saken få etterspill for tre Høyesterettsdommere som hadde befatning med saken.
FORNØYD: Per Sandberg (Frp) er svært fornøyd med at det nye riksrettsystemet taes i bruk for første gang i Norge.
Publisert: