Høyre vil ha nasjonal roaming

Skal sikre brukerne dekning uansett hvilken mobiloperatør man har. Telenor og Telia er skeptiske.

BYTTE: Høyre foreslår at norske mobiloperatører må slippe til konkurrentens kunder for å sikre at forbrukerne har dekning uavhengig av hvilken operatør de har.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel

Hva synes du om forslaget til nasjonal roaming? Svar i nederst i saken!

Når du kommer til utlandet kan du selv velge mobilnett. Hvorfor skal ikke norske mobilkunder kunne gjøre det samme her hjemme, og enkelt velge operatøren med best dekning, spør høyrepolitiker og leder av Stortingetstransport— og kommunikasjonskomité, Torill Eidsheim.

Hun ønsker at forbrukerne skal være sikre på at de har det best tilgjengelige nettet, og at man får tilgang til et annet nett dersom ett av nettene er nede.

— Mobildekningen i Norge er sterkt varierende og noen steder er Telenors nett best, mens andre steder kan Telias nett være best, sier Eidsheim.

Hun peker på at roaming er vanlig praksis i EU, såkalt «roam like home».

— Her hjemme roamer vi jo ikke – vi bruker kun vår egen operatørs nett. Derfor ønsker Høyre at alle skal kunne «roam at home», en nasjonal roaming hvor operatøren betaler når kunden gjester et annet mobilnett.

På spørsmål om hva denne roamingen skal koste, mener Eidsheim det er naturlig å se til EUs maksprisregime, og at en myndighetsregulering trolig må til for å hindre overprising.

Les også

Nå blir Get mobiloperatør

Men kundene må beholde TV-dekoderen for å få det beste mobiltilbudet

— Vil også føre til bedre utbygde mobilnett

En roamingkostnad Høyre mener også vil fungere som et insentiv til å bygge ut mobilnettene.

Torill Eidsheim (H) ønsker at det skal gjøres en grundig vurdering av nasjonal roaming. FOTO: Stortinget

— Når teleoperatørene opplever at kundene bytter over til konkurrentens nett, oppstår en økt kostnad for denne operatøren. Dermed oppstår også et insentiv til å bygge ut sitt eget nett i dette området. Tilsvarende vil det være et insentiv å bygge ut nett på «hvite» områder (områder der det ikke er dekning, red.anm.), sier Eidsheim.Høyres utspill kommer rett i forkant av at stortingsmeldingen Digital Agenda skal behandles i Stortinget den 29. november, hvor mobilnettpolitikk et sentralt tema.

— Dersom det er flertall blant de andre partiene vil et forslag om å utrede dette nærmere kunne bli vedtatt når Stortinget behandler stortingsmeldingen om Digital Agenda i slutten av november. Det er opplagt mange spørsmål som må besvares, og en nærmere utredning er derfor nødvendig, sier Eidsheim.

Er du en av dem?

Les også

Flere misfornøyde TV-kunder

Forbrukerrådet er positive

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, synes Høyres forslag er interessant og verdt å se nærmere på. Myrstad tror også kostnadene til roaming i seg selv kan være et insentiv til å bygge ut eget nett.

— Ved å kunne bytte mellom mobilnettene slipper forbrukeren å sitte igjen med skjegget i postkassen hvis operatøren ikke kan tilby dekning der han eller hun befinner seg, og ikke får kommet på nett og gjort jobben sin, sier Myrstad.

Han er positiv til alle grep som kan øke konkurransen i et norsk mobilmarked han mener preges av å være et duopol.

Mer om tema:

Les også

EU dropper tidsgrense på gratis roaming

Og noe litt annet:

Les også

Så mye koster det å ringe femsifrede nummer fra mobilen

Nkom: Uvanlig løsning

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fører tilsyn med og regulerer mobilmarkedet. De har ikke kjennskap til at den formen for nasjonal gjesting som forslaget omfatter, altså en gjensidig plikt til nasjonal gjesting, er brukt i Europa.

— Teknisk sett vil den foreslåtte formen for nasjonal gjesting være gjennomførbar, men et pålegg om gjensidig plikt til nasjonal gjesting vil etter Nkoms vurdering være svært inngripende ovenfor berørte mobiltilbydere, sier Kenneth Olsen som er fagsjef i avdeling Marked i NKOM.

En gjensidig plikt til å tilby dekning vil etter Nkoms foreløpige vurdering kunne redusere tilbydernes insentiv til fortsatt å konkurrere om dekning og innovasjon i sine mobilnett.

— Nkoms samlede foreløpige vurdering er at det er tvilsomt om gevinsten ved forslaget kan overstige ulempene, sier Olsen.

Telenor: — Dette er det norske samfunnet ikke tjent med

På spørsmål om hva Telenor som Norges største mobiloperatør mener om Høyres utspill til nasjonal roaming, og om ikke dette kan være positivt for norske mobilbrukere, har vi fått følgende svar signert kommunikasjonssjef i Telenor, Anders Krokan:

— De norske mobilnettene er svært godt bygget ut, både areal- og befolkningsmessig. Dette har det norske samfunnet oppnådd gjennom å stimulere til konkurranse mellom mobilnett, der dekning er en sentral parameter. Dersom den parameteren fjernes, er det sannsynlig at aktørene ikke lenger vil bygge dekning i distriktene, særlig der utbygging har lav eller ingen lønnsomhet. Dette er det norske samfunnet ikke tjent med.

— Dersom det av sikkerhetshensyn er viktig med tilgang til alle de tre nasjonale nettene, vil det løses gjennom prioriteringsordningen (for prioriterte brukere) som allerede er etablert.

Stor undersøkelse:

Les også

Dette er nordmenns favorittjeneste for strømming av film og TV

Telia ser frem til en videre dialog

Kommunikasjonsdirektør i Telia Norge, Henning Lunde, forstår veldig godt Høyres ønske om å sikre best mulig dekning for alle mobilkunder, og mener det er noe alle mobiloperatører ønsker for sine kunder, enten det er i Norge eller i utlandet.

— Hva tenker Telia om forslaget om nasjonal roaming?

— Telia har gitt positive innspill til ekomplanen hva gjelder nettverkssamarbeid i områder som i utgangspunktet ikke er kommersielle å bygge ut i for alle nettoperatører. Vi venter spent på Stortingets innstilling til ekomplanen, og ser frem til en videre dialog også på dette området.

Les også

Telias «fri roaming» er ikke helt fri

Lunde understreker at et viktig perspektiv i denne debatten er at Norge ligger på toppen i alle internasjonale kåringer hva gjelder digital mobilnettinfrastruktur.

Eivind Helgaker i Ice net, Norges tredje mobilnett, er i utgangspunktet positiv til alt som kan gi økt konkurranse, men har mer tro på E-sim, elektroniske simkort som gjør det mulig å bytte operatør på sekundet, og som det er forventet at stadig flere mobiltelefoner får støtte for.

Publisert: