Advokat Sjødin frifunnet og dømt

Advokat Arvid Sjødin, Stavanger, er både frifunnet og dømt i en sak som er relatert til den såkalte Birgitte Tengs-saken.

Publisert: Publisert:
NTB

Stavanger tingrett har frifunnet ham for mortifikasjon av to utsagn advokaten har kommet med til Rogalands Avis og til Verdens Gang. Sjødin er imidlertid dømt til å tåle at en beskyldning han har fremsatt i et brev til Riksadvokaten erklæres for død og maktesløs (mortifisert, red. anm.) i forhold til en privatperson på Kopervik. I brevet ba Sjødin om at det ble iverksatt etterforskning mot vedkommende fordi personen kunne være innblandet i drapet på Birgitte Tengs.

Videre må advokat Sjødin betale oppreisning til Kopervik-mannen med 30.000 kroner. Hver av partene må dekke egne saksomkostninger i de rettsinstansene der saken har vært behandlet. Saksforholdet har ifølge Stavanger Aftenblad pågått i syv år.

Det er uklart om saken blir anket til lagmannsretten.

Publisert: