Rapport: Fem grunner til at elever som mobbes ikke får hjelp etterpå

Manglende kunnskap fører til at elever som har blitt mobbet ikke får hjelpen de trenger og har krav på.