- Norge er klimahykler

BT møtte Nnimmo Bassey (54) under klimatoppmøtet i Durban i 2011. Les intervjuet med ham her.

REFSER STATOIL: - Det er sjokkerende at Statoil vil investere i oljesand, sier Nnimmo Bassey, leder i Friends of the Earth International. Bildet er fra Statoil sitt oljesand-prosjekt i Canada. ARKIVFOTO: HELGE HANSEN

Økte klimagassutslipp, mer oljeutvinning på norsk sokkel, Statoil-investeringer i oljesand og Statens pensjonsfonds eierinteresser i selskaper som raserer regnskog. Det er noen av de viktigste grunnene til at verdens største miljønettverk, Friends of the Earth International (FOEI), nå kommer med kraftig kritikk av Norge.

Nnimmo Bassey, som leder det verdensomspennende nettverket, mener Norge ikke fortjener betegnelsen internasjonal pådriver i kampen mot klimaendringene.

Refser Borten Moe

— Norge har ingen lederrolle i kampen mot global oppvarming så lenge de nasjonale utslippene fortsetter å øke og utvinningen av olje og gass blir intensivert, sier Bassey, som deltar på klimatoppmøtet i Durban.

RAFTOVINNER: Miljøverner Nnimmo Bassey (54) fra Nigeria er tildelt Raftoprisen. Holger Motzkau, Wikimedia Commons

De samlede norske utslippene av klimagasser har økt med rundt åtte prosent siden 1990, mens de fleste andre vesteuropeiske land kan vise til reduksjoner i den samme perioden.

Nnimmo Bassey, som er fra Nigeria, reagerer skarpt på uttalelsene fra olje— og energiminister Ola Borten Moe (Sp) om at norsk olje- og gasspolitikk ikke skal være styrt av klimahensyn.

— Global oppvarming skyldes forbrenning av fossilt brensel som olje, gass og kull. Jo mer du utvinner, desto større blir utslippene. Land som Norge kan ikke opptre med én stemme internasjonalt, og samtidig fortsette sin klimafiendtlige politikk i eget land, sier Bassey, som leder et miljønettverk med to millioner medlemmer i 77 land.

Sjokkert over Statoil

Bassey er opprørt over at det statlig eide energiflaggskipet Statoil satser tungt i det omstridte oljesandprosjektet i Canada, med regjeringens velsignelse.

— Oljesand er en de verste miljøforbrytelsene i verden. Det fører til utslipp av millioner av tonn CO2, skaper konflikter med lokalbefolkning og bidrar til helseproblemer gjennom giftig forurensning. Det er sjokkerende at et statseid norsk selskap vil investere i denne miljøfiendtlige virksomheten, sier Bassey.