Thommessen legger ansvaret for informasjonssvikt på direktøren

Olemic Thommessen understreket at tidligere stortingsdirektør Ida Børresen hadde ansvaret for å videreformidle kritisk informasjon til presidentskapet.

STORTINGET: Stortingspresident Olemic Thommessen redegjør for budsjettsprekken i Stortingets byggeprosjekt. NTB scanpix

NTB

I redegjørelsen til Stortinget tirsdag understreket stortingspresidenten flere ganger at presidentskapet må kunne stole på at de får den relevante informasjonen med én gang.

– Presidentskapet må forholde seg til at all informasjon ikke bare er riktig, men også fullstendig og rettidig, sa Thommessen.

Stortingspresidenten har de siste dagene blitt møtt med en rekke kritiske spørsmål om hva han selv gjorde for å framskaffe informasjon om byggeprosjektet.

Forholdt seg til direktøren

Thommessen redegjorde for hvordan prosjektet er organisert på Stortinget. Børresen var leder av prosjektrådet og var bindeleddet til prosjektgruppen, som styrte byggingen. Det var dermed ikke naturlig at presidentskapet søkte informasjon direkte fra prosjektgruppen om framdrift og månedsrapporter, argumenterte han.

– Det ligger i dette at presidentskapet forholder seg til direktøren, ikke direkte til prosjektgruppen, sa han.

– Sjokkerende

Han gjennomgikk hvordan månedsrapportene, kalkylene og usikkerhetsanalysene utarbeides og kvalitetssikres hver måned.

Så sent som 1. februar ble presidentskapet informert om at byggesprekken lå an til å ligge på 55 millioner kroner over kostnadsrammen. På et nytt møte 8. februar kom informasjon om at sprekken lå an til å bli verre enn foreløpig antatt. Og én uke senere, på møte mellom administrasjonen og presidentskapet 15. februar, ble det kjent at kostnadene totalt trolig kommer på 2,3 milliarder kroner – en sprekk på 500 millioner kroner.

– Dette var sjokkerende og svært overraskende også for oss i presidentskapet, sa Thommessen, og tilføyde:

– Det kan framstå som underlig, men basert på den informasjonen vi hadde hatt, var det ikke å forvente at prosjektet skulle ta en så brå vending på så kort tid.

Thommessen sier at forholdet mellom presidentskapet og stortingsdirektøren må baseres på tillit, og at det er grunnen til at han ikke aktivt etterspurte mer informasjon, slik mange har stilt seg undrende til.

Støre: – Naturlig at han trekker seg

Olemic Thommessens håndtering av byggeskandalen på Stortinget er preget av «firkantet formalisme», mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det er ikke betryggende i lys av den faste ledelsen som er nødvendig for å få avsluttet dette prosjektet. Det er derfor naturlig at stortingspresidenten trekker seg, sa Støre da han kommenterte Thommessens redegjørelse om byggesprekken på Stortinget.

Støre minnet om at et enstemmig Storting etter Riksrevisjonens ramsalte kritikk i fjor sommer hadde bedt presidentskapet komme med korrekt og ikke minst rettidig informasjon.

– Men vi hører ikke lenger om tett og løpende kontakt. Vi hører igjen at administrasjonen ikke har gitt løpende informasjon til presidentskapet. Vi hører en president som forklarer at han ikke er blitt meddelt. Det er ekko av det vi hørte her i salen i fjor sommer, og det var dette Stortinget ville ha en endring på, sa Støre.

KrF: Har ikke konkludert

KrF-leder Knut Arild Hareide sier at partiet ikke har konkludert når det gjelder tillit til stortingspresident Olemic Thommessen. 

Etter stortingspresidentens redegjørelse for den siste byggesprekken på 500 millioner kroner i Stortinget tirsdag, sa Hareide at partiet vil følge og delta i debatten fremover, før de konkluderer.

– Det blir en debatt fremover der Stortinget skal se på ansvar og eventuelt fordele skyld i denne type saker. KrF vil ikke drive polemikk rundt denne saken, til det er den for alvorlig. Vi har ikke konkludert, sa Hareide.