Sp: - En trist dag for norsk skole

Tirsdag ble det omstridte forslaget om å innføre kompetansekrav for alle lærere banket gjennom på Stortinget. KrF, Sp og SV beklager avgjørelsen.

NTB

Et flertall bestående av Høyre, Frp, Venstre og Arbeiderpartiet vedtok tirsdag at alle lærere skal ha et visst antall studiepoeng for å være kvalifisert til å undervise i norsk, matematikk eller engelsk. Kravet er gitt tilbakevirkende kraft uavhengig av hvor lenge de har undervist i skolen, men lærerne er gitt ti år for å skaffe seg kompetansen etter et kompromiss mellom Venstre og regjeringspartiene før påske.

— Dette er en trist dag for den norske skolen, sier Senterpartiets stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien til NTB.

Hun anklager partiene for å ha «avskiltet» 30.000 lærere.

Les også:

Les også

Lærer fikk nei til videreutdanning for tredje gang

— Forsterker lærermangel

KrF mener de skjerpede kompetansekravene vil gjøre det umulig for lærere utenfor skolen å vende tilbake til læreryrket og dermed forsterke dagens lærermangel.

SV krever at lærerne som nå pålegges videreutdanning skal slippe å betale en egenandel.

— Det er det eneste rettferdige. Når staten pålegger en yrkesgruppe å ta ny utdanning, får den ta regningen selv, sier Lysbakken.

- Må forbedres

stortingsrepresentant Christian Tynning Bjørnø fra Arbeiderpartiet sier vedtaket innebærer noen klare krav til regjeringen.

Les også

Derfor er 33.000 lærere forbannet nå

— Regjeringen har fått tydelig instruks om å holde Stortinget løpende orientert om situasjonen frem til 2025, at kommunene må utarbeide kompetanseutviklingsplaner og at etter- og videreutdanningssystemet må forbedres, sier Tynning Bjørnø til NTB.

Han mener regelverket slik det i utgangspunktet var utformet av regjeringen, ville ført til at flere lærere ville mistet retten til å undervise.

— Vi hadde helst sett at vårt forslag om at alle lærere skal være fullt ut kvalifisert for undervisning i overgangsperioden frem til 2025 ble vedtatt, fremfor regjeringens forslag om å lage en dispensasjonsordning, sier han.