Fjøskarantene etter besøk i fugleinfluensa-land

Folk som har vært på besøk i land med fugleinfluensa, bør vente i minst tre døgn etter hjemkomst før de går inn i rom der det er husdyr for å unngå smittespredning til dyra, mener Mattilsynet.

  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 17 år gammel

Har man vært i kontakt med fjørfe eller syke og døde fugler i land der det er mistanke om, eller utbrudd av fugleinfluensa, bør det gå ei uke før man kommer i kontakt med fjørfe eller gris etter hjemkomst, går det fram av en oppdatert reiseveiledningen fra dyrehelsemyndighetene.

Før man reiser hjem etter besøk i land rammet av fugleinfluensa, bør de som har vært i kontakt med fjørfe og syke eller døde fugler, dusje og skifte sko. Tøy og sko som kan være utsatt for smitte, bør kastes eller pakkes i plastposer for vask og eventuelt desinfeksjon når man kommer hjem.

Importforbud

Ved siden av smittespredning gjennom kontakt mellom trekkfugler og tamfugl, er menneskebrakt smitte via klær, sko og annet utstyr den farligste smitteveien for fugleinfluensa. Men smitte kan også komme gjennom fugler som kjøpes og tas med hjem sammen med fjørfeprodukter fra land der det er registrert utbrudd av fugleinfluensa.

Det er ulovlig å innføre levende fugler, fjørfekjøtt og andre fjørfeprodukter fra land der det er registrert fugleinfluensa. Likevel ble en bil full av fjørfekjøtt fra Thailand, et av landene som er hardest rammet av fugleinfluensaen, oppdaget og stanset ved ferjeanløp til Norge i år, går det fram av hjemmesiden til Kvalitetssystem i landbruket (KSL).

Mutasjon

Fugleinfluensa er en dyresykdom som først og fremst smitter mellom dyr. Det helsemyndighetene i første omgang er redd for, er at smitten skal bre seg til fugler og tamfuglbesetninger her i landet. Hvis slike smitte først får fotfeste, viser erfaringen at den lett spres til andre besetninger av tamfugl.

Men det store skrekkscenariet er at fugleinfluensaviruset skal forandre egenskaper, mutere, slik at det kan smitte mellom mennesker. En slik mutasjon kan skje dersom mennesker samtidig blir rammet av fugleinfluensa og vanlig influensa. Da kan de to virustypene overta egenskaper fra hverandre slik at viruset kan smitte mellom mennesker. Hvis det nye viruset også har beholdt de svært dødelige egenskapene til fugleinfluensaviruset, vil vi stå foran en stor og farlig epidemi, en såkalt pandemi, mener sykdomsekspertene.

Publisert: