«Denne sommeren har vi hatt større rovdyrproblemer enn noensinne i Norge»

DREPT: Rovdyr tar mange husdyr hvert år i Norge. Sauebonde Leif Hetle viste frem et bjørneoffer i Viksdalen Gaular i 2008. ARKIVFOTO: TERJE ULVEDAL

Det var miljødebatt i radioen. Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil alle fremstå som gode miljøpartier, men de skiller lag på noen punkt.

Rovdyrpolitikken er ett av disse. Senterpartiet er ikke ulvens fremste forsvarer.

— Denne sommeren har vi hatt større rovdyrproblemer enn noensinne i Norge, hevdet Ane Kismul (Sp).

- Uten rot i virkeligheten

Hun har vært politisk rådgiver i Landbruksdepartementet, men er nå Ola Borten Moes høyre hånd som statssekretær i Olje- og energidepartementet. Et noe overraskende karrierevalg, kanskje, for en tidligere leder av Natur og Ungdom.

I debatten ble det en aldri så liten intern regjeringskrangel da Kismul ble imøtegått av miljøvernministeren.

— Påstanden om at det er verre enn noensinne, er i hvert fall helt uten rot i virkeligheten, sa Bård Vegar Solhjell (SV).

Vi har sendt en forespørsel til Ane Kismul om hun har fakta for påstanden. Så langt har vi ikke fått svar.

Færre sauedrap

Med «problemer» antar vi at Kismul sikter til en lei effekt av å ha ville rovdyr i vår fauna: De spiser andre dyr. Ofte er det husdyrene det går utover. I debatten viste da også Kismul til de store lidelsene dyr må gjennomgå etter å ha blitt angrepet av ulv, bjørn, ørn, jerv eller gaupe.

Nationen har gjennomgått taps- og erstatningsdata fra 2006 til 2012, og avisen konkluderer med at sauetapene i denne perioden er redusert med 9,1 prosent. Samtidig rapporterer avisen at første halvår i år nærmet seg toppåret 2009. Men ingen rekord, altså. Kismuls påstand var dessuten konsentrert til «denne sommeren». Hvordan har den egentlig vært for beitedyrene?

Kadaverdatabasen

Debatten ble holdt 23. juli. For å sjekke Kismuls påstand, har faktasjekk.no derfor hentet ut tapstallene i sommerperioden 1. juni til 24. juli for alle år siden 2000. Det føres nøye oppsyn med antall husdyr som tas av rovdyr i Norge. Rovbasen drives av Miljødirektoratet i samarbeid med Naturvårdsverket i Sverige. Hvert eneste oppdagede kadaver som antas å være drept av et rovdyr, blir oppført her.

Alle funn noteres med dato. Vi har plukket ut alle registreringer hvor dødsårsaken var fastslått å være rovdyr. Da kunne vi lage denne grafen som sammenligner tapene i de aktuelle sommerdagene:

Årets sommertap er det tredje største i perioden vi har undersøkt. Men somrene 2007 og 2009 var verre, viser tallene fra Miljødirektoratet.


Rate: Feil

Påstand: «Denne sommeren har vi hatt større rovdyrproblemer enn noensinne i Norge»

Kilde for påstand: Statssekretær Ane Kismul (Sp) i Politisk kvarter 23. juli

Vår konklusjon: Ane Kismul er lite presis på hva hun mener med rovdyrproblemer. Med tanke på at hun snakker om matproduksjon, beite og rovdyrtap, er det imidlertid vanskelig å tolke henne på annen måte enn at det er angrep på husdyr det er snakk om. Oversikten viser tvert imot at rovdyrtapene har vært høyere to av de siste årene. Påstanden er derfor feil.

Vurdert av: Tor Olav Mørseth, nyhetsredaktør