- Derfor orker ikke veteraner mer

Statens Pensjonskasse krever ny spesialistundersøkelse av den alvorlig psykisk skadede krigsveteranen.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

Tore Møller har vært utredet før og har i mange år kjempet for erstatning for psykisk skade.

— Det er slike ting som gjør at skadede krigsveteraner ikke orker mer og tar livet sitt. Dette er hårreisende. De har jo ingen rettssikkerhet, sier Rigmor Flygansvær, mor til Tore Møller. Hun er også leder av Pårørendegruppa for FN- og Natoveteraner.

— Jeg har fått mange meldinger fra veteraner som ikke klarer mer, jeg kjenner til tilfeller der det ikke har vært nok med flere spesialisterklæringer, sier hun.

Totalt utmattet

Lørdag dokumenterte Bergens Tidende Tore Møllers hverdag som ødelagt krigsveteran. Han dro ut i krig for Norge, NATO og FN for 20 år siden og har siden kjempet mot staten for hjelp, oppfølging og erstatning.

I høst fikk han et nytt sammenbrudd og ble innlagt på psykiatrisk sykehus for tredje gang på et år. Møller er totalt utmattet av kampen for hjelp og erstatning.

Les også

Den uendelige krigen

Slo fast seinskade i 2007

I 2007 ble han utredet av Norsk Militærmedisinsk Poliklinikk (NMP), og det var nettopp Statens Pensjonskasse som innhentet også denne erklæringen. I erklæringen står det:

«Pasienten vurderes å ha fungert tilfredsstillende forut for oppholdene i Gulfen, Sør-Irak og Bosnia. De plagene som sees hos pasienten i dag vurderes å skyldes hendelser den lange perioden han tjenestegjorde».

Overlegen ved Nordlandssykehuset, psykiatrisk avdeling, har også stadfestet hans posttraumatiske stresslidelse-diagnose. Det er utrolig at saksbehandlerne kan sitte der og overprøve dette, det er hinsides enhver fornuft, mener Rigmor Flygansvær.

Reddet mange liv

Hun påpeker at sønnen reddet mange liv som sanitetsmann i Irak.

— Alle de liv han reddet, mens hans eget ble ødelagt, skulle ikke det være verd en erstatning? spør soldatmammaen.

— Han ville jo heller ikke til Bosnia etter Irak-tjenesten, men han ga etter og sa ja. Det som nå skjer er et overgrep mot et ødelagt liv, sier hun.

Skulle slippe ny utredning

Tore Møllers advokat Torkel Tjørhom Fandrem ble lovet svar på erstatningssaken før jul. Og 6. desember skrev saksbehandleren i Statens Pensjonskasse at Møller skulle slippe en ny runde med spesialistvurdering. Saksbehandleren skrev blant annet i et brev til advokaten og Møller:

«Jeg har gjennomgått saken og er av den oppfatning at saken kan løses uten at det innhentes en ny spesialisterklæring i henhold til mandat slik det forutsettes i forskriften ...».

Men 12. januar kom et nytt svar fra Statens Pensjonskasse. Der gjør de kuvending. I det heter det blant annet:

«Til orientering har vi gjennomgått sakens dokumenter og kommet frem til at det bør innhentes en spesialisterklæring i saken fortrinnsvis fra en psykiater ».

Krever at Møller må reise

Statens Pensjonskasse krever også at Tore Møller, som akkurat er på beina igjen etter sin tredje lange innleggelse på psykiatrisk avdeling på Nordlandssykehuset, må ut på en reise for å få gjennomført en ny undersøkelse. Det siden den nødvendige kompetansen ikke finnes i Narvik, der han bor.

« ... i Narvik er det få alternativ som har kjennskap til denne type saker ...», heter det.

Møllers advokat har svart blant følgende i et svar til pensjonskassen:

«Ut fra de opplysninger synes det klart at Møller er 100 prosent arbeidsufør som følge av psykiske skader. Den forrige spesialisterklæringen som ble hentet inn av Statens Pensjonskasse viser også at plagene i alle hovedsak skyldes tjenestegjøringen, og at Møller fungerte i dagliglivet før tjenestegjøringen. Annen medisinsk dokumentasjon støtter også opp om dette ...».

Videre:

« ... i og med at det tidligere er hentet spesialisterklæring i forbindelse med Statens pensjonskasses behandling av saken, bør det ikke være nødvendig å måtte gjøre dette igjen for å fastslå at Møller har en 100 prosent erhversmessig uførhet som følge av tjenestegjøringen ved utenlandsoppdrag....».

Møllers advokat avrunder med å si at det er en ekstra belastning for Møller å måtte gå til nye undersøkelser og samtaler om saken.

Flere har sluppet ny vurdering

Lørdag konfronterte BT lederen for forsikringsavdelingen i Statens Pensjonskasse, Rachel Husebø Chambenoit, med Møllers historie.

— Vi kan dessverre ikke kommentere enkeltsaker i pressen, sier Rachel Husebø Chambenoit.

1. januar 2010 trådte den nye kompensasjonsordningen for psykisk belastningsskade etter utenlandstjeneste i kraft.

— Mange har falt utenom de ordningene som gjaldt før, og vi er derfor veldig glade for den nye ordningen som trådte i kraft, sier Husebø Chambenoit.

I utgangspunktet krever ordningen at det innhentes ny spesialisterklæring i disse sakene. Men flere skadelidte veteraner har sluppet dette.

— Vi ser at dette oppleves veldig vanskelig for de det gjelder, og har derfor, i samråd med Forsvarsdepartementet, tatt initiativ til at dette ikke skal være et absolutt krav. Vi går derfor alltid nøye gjennom den medisinske dokumentasjonen vi allerede har i saken, og innhenter bare ny erklæring der det er helt nødvendig.

Hun sier følgende om hvorfor gamle spesialisterklæringer forkastes.

— Spesialisterklæringer som ble brukt for den gamle billighetserstatningen er ikke grundige nok.

Husebø Chambenoit har ikke lest BTs artikler om Tore Møller. Hun ber om å få oversendt BT-saken «Den uendelige krigen», samt artikkelserien om hva Tore Møller og de andre Irak-veteranene opplevde under tjenesten.

Forsvarssjefen i møter

Forsvarssjef Harald Sunde har i de siste ukene vært i møter med ledelsen i Statens Pensjonskasse og Nav, som en følge av mediestormen rundt behandlingen av skadede soldater. Han vil ha fortgang i byråkratiet rundt soldater som kommer hjem med skader etter oppdrag i utlandet.

Forsvarssjefen er svært opptatt av veteranene og deres ve og vel. Dette er våre veteraner, både de som har sluttet i Forsvaret og også de veteraner som fremdeles er våre ansatte, sier Bent-Ivan Myhre, oberstløytnant og Forsvarssjefens talsmann.

Over 100.000 nordmenn har vært i utenlandstjeneste. Ingen vet hvor mange som har fått seinskader. Nesten 200 veteraner har søkt om erstatning for psykisk belastningsskade så langt.

Publisert: