Alvdal-nabo dømt til 14 års forvaring for overgrep

Den 52 år gamle mannen som er omtalt som nabofaren i Alvdal-saken, er i lagmannsretten dømt til 14 års forvaring for en rekke overgrep mot sine egne barn.

Statsadvokat Iris Storås var aktor i saken mot mannen i 50-årene, kjent som nabofaren fra Alvdal-saken. Foto: Heiko Junge / Scanpix

NTB

Dommen fra Eidsivating lagmannsrett gjelder grove seksuelle overgrep mot en sønn som var under ti år da overgrepene fant sted. Forvaringsstraffen er en fellesstraff med to tidligere dommer.

Mannen ble dømt til åtte års og åtte måneders forvaring i Nord-Østerdal tingrett i juni i fjor. Lagmannsrettens dom er betydelig strengere med en minstetid på ni år og tre måneder.

52-åringen får fradrag for de snaut seks årene han allerede har sonet og sittet i varetekt. Lagmannsretten mener det er fare for at mannen vil begå flere overgrep om han ikke dømmes til forvaring.

" ... det vil være fare for at tiltalte begår nye seksuallovbrudd selv om han soner en straff på ytterligere åtte år", skriver retten.

Mange overgrep

Mannen var en av fem personer som ble dømt i den store overgrepssaken i Alvdal. Da ble han dømt til sju års fengsel for å ha latt et samboerpar forgripe seg på to av barna sine. I Sør-Østerdal tingrett ble han i februar 2015 dømt til fire års fengsel for seksuelle overgrep mot en sønn og en datter.

Overgrepene mot den tredje sønnen fant sted fra 2002 til 2005, samtidig som overgrepene i Alvdal-saken skjedde. Sønnen anmeldte sin far i oktober 2015. Han vet ikke hvor mange ganger overgrepene inntraff, men retten legger til grunn at det er snakk om minst 30 overgrep.

Retten beskriver overgrepene mot sønnen som særdeles alvorlige og skriver i dommen at de viser "en ensidig prioritering av egne seksuelle behov, uten tanke for de lidelser han på den måten har påført sine barn".

Nekter

Den dømte 52-åringen har aldri erkjent straffskyld og mener han er uskyldig dømt i alle tre sakene.

Foruten forvaringsdommen, dømmes mannen til å betale 200.000 kroner i erstatning til den nå 21 år gamle sønnen. Lagmannsretten mener sønnens forklaring i saken er "meget troverdig" og mener overgrepene har vært en enorm belastning for ham.

"Han bærer i dag tydelig preg av det han har vært utsatt for, er uten arbeid, nære relasjoner og har rusproblemer", heter det i dommen.

– Dette er en alvorlig sak som har tatt lang tid, og som har vært en stor belastning for mange parter, sier statsadvokat Iris Storås, som har vært aktor i alle sakene, til NRK. Hun la ned påstand om 15 års forvaring og sier at aktoratet er fornøyd med dommen.