Anundsen (Frp) orienterer om politibevæpning

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) vil onsdag orientere om den midlertidige bevæpningen av politiet. Bevæpningen varer foreløpig til torsdag.

NTB

Anundsen holder pressekonferanse om bevæpningen onsdag formiddag. Politidirektør Odd Reidar Humlegård og PST-sjef Benedicte Bjørnland deltar også på pressekonferansen.

Den midlertidige bevæpningen av politiet trådte i kraft i november, i kjølvannet av PSTs skjerpede trusselvurdering for Norge. Bevæpningen ble i slutten av juli forlenget til 20. august.

Siden november har politiet rapportert om 30 tilfeller der tjenestevåpen er blitt brukt i en trusselsituasjon. I tre av tilfellene ble det avfyrt skudd.

Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) har spurt Anundsen om disse hendelsene var knyttet til bakgrunnen for at politiet bærer våpen.

— Politidirektoratet opplyser at ingen av de ovennevnte tilfellene har sammenheng med grunnlaget for ordningen med midlertidig bevæpning, svarte Anundsen, som understreket at den midlertidige bevæpningen ikke ser ut til å ha økt politiets bruk av våpen.

I sommer er det blitt kjent at det har gått av flere vådeskudd med tjenestevåpen inne på politistasjoner under den midlertidige bevæpningen.