Akademikerne og staten enige i lønnsoppgjøret

Akademikerne Stat er enige med Kommunal- og moderniseringsdepartementet i lønnsoppgjøret. Årets oppgjør er i tråd med rammene i frontfaget.

Publisert Publisert
  • NTB

Partene er enige om at det skal føres lokale forhandlinger ute i virksomhetene innenfor en ramme på 2,3 prosent med virkningstidspunkt 1. juli. De er også enige om at det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på 0,5 prosent per 1. mai, opplyser Akademikerne.

— Vi er svært tilfreds med årets lønnsoppgjør i staten. Hovedtariffavtalen er modernisert og lønnsdannelsen flyttes ut til den enkelte virksomhet. Det vil øke produktiviteten og gi bedre velferdstjenester til befolkningen, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Lønnsoppgjøret i staten og i kommunesektoren startet 12. april. Partene har frist til og med midnatt lørdag kveld til å komme til enighet. Partene i kommunesektoren kom frem til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret natt til lørdag.

Frontfagene ble ferdig med sitt oppgjør 3. april. Der ble resultatet et nulloppgjør med en lønnsvekst på 2,4 prosent, omtrent tilsvarende prisveksten.

Publisert