Slår alarm om tvangsbruk mot barn på institusjoner

Tvang mot barn og unge på institusjoner foregår i et urovekkende og ulovlig omfang, sier barneombud Anne Lindboe.

TVANG: Mange av barna har behov for psykisk helsehjelp, men utsettes heller for tvang enn å få behandling, forteller Anne Lindboe. FOTO: SCANPIX
  • NTB
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Lindboe overleverer tirsdag en ny rapport fra Barneombudet om tvangsbruk mot barn og unge i institusjoner til barneminister Solveig Horne (Frp).

Funnene i rapporten uroer barneombudet sterkt.

— Barneombudet har over flere år fått bekymringsfulle meldinger om utstrakt bruk av tvang mot barn på barneverns- og psykisk helseverninstitusjoner. Etter å ha gjennomført kartleggingen er vår bekymring ikke blitt mindre. Vi har funnet et alarmerende omfang av tvangsbruk, og mange av barna opplever dette som nye overgrep, forteller Lindboe til NTB.

Legges i bakken

Ifølge loven skal det ikke skal brukes tvang på institusjonene hvis man kan oppnå det samme med mindre inngripende virkemidler. Likevel ble det i fjor på institusjoner for psykisk helsevern registrert 570 tilfeller av tvangsvedtak overfor barn mellom 16 og 18 år, og 226 tvangstiltak for barn under 16 år. For barnevernsinstitusjoner finnes ikke nasjonale tall, men bare i Oslo og Akershus var det 2.381 tvangsvedtak i fjor. Bruken av tvang har også økt de siste årene, viser kartleggingen.

Den vanligste tvangsbruken er fastholding, etterfulgt av romundersøkelse, kroppsvisitasjon og beltelegging. Det var 57 tilfeller der barn ble beltelagt i fjor, to av dem var under 16 år, noe som er lovstridig.

Tvangsbruken kan også handle om fotfølging døgnet rundt eller ekstremt rigide husregler.

— Barnas opplevelse av tvangsbruken er nedslående. Mange opplever tvang som nye overgrep. Mange av barna har behov for psykisk helsehjelp, men utsettes heller for tvang enn å få behandling, forteller Lindboe.

— Vi har fått informasjon om små barn med psykiske lidelser som har blitt holdt i politigrep, jenter utsatt for seksuelle overgrep som har blitt lagt i bakken av menn mye større enn dem selv og ungdom som har blitt fotfulgt 24 timer i døgnet. Barna beskriver tvangsbruken som skremmende og krenkende, forteller Lindboe.

Ulik praksis

Barneombudet har funnet store forskjeller mellom institusjonene om bruk av tvang.

På noen institusjoner ble det sjelden brukt tvang, og det ble jobbet målrettet for å forebygge tvangsbruk. På andre institusjoner ble det oftere brukt tvang overfor barna.

— Vårt inntrykk er at noen institusjoner jobber lite forebyggende for å unngå tvangsbruk, og at de ikke kommuniserer med barna i etterkant for å hindre ny tvangsbruk. forteller Lindboe.

Kartleggingen viser at det mange ganger er helt vanlige grensesettingssituasjoner som eskalerer, som er årsaken til at ansatte bruker tvang.

Dårlig tilsyn

Barneombudet mener dagens tilsyn av institusjonene heller ikke sikrer kravet om effektiv kontroll med bruk av tvang mot barn eller ivaretar barnets rett til å bli hørt. Det truer disse barnas rettssikkerhet, fastslår Lindboe.

Ombudet er også bekymret for at man vet for lite om omfanget av bruk av tvang i fosterhjem.

Lindboe ber myndighetene blant annet endre regelverket for psykisk helsevern for barn og unge for å sikre bedre beskyttelse, og om å utarbeide en håndbok om forebyggende arbeid mot bruk av tvang.

- Siste utvei

Barneminister Solveig Horne sier i en kommentar at departementet jobber med å revidere flere forskrifter for barnevernsinstitusjoner.

— Bruk av tvang skal alltid være siste utvei, men kan noen ganger være nødvendig for å beskytte barnet. Ansatte på barnevernsinstitusjoner skal bruke faglige metoder i sitt arbeid, slik at de så langt som mulig unngår tvang, sier hun til NTB.

Publisert: